10 år med samlet norsk solforskning

Publisert: 27. mai 2019

Mandag ettermiddag under Solkonferansen 2019 var det satt av tid til et besøk på ASKO i Vestby sitt imponerende solanlegg. Dette er det desidert største PV systemet i Norge i dag. Foto: Jon Arne Wilhelmsen

Det første FME solsenteret «FME Solar United» startet opp i 2009, og ble offisielt avsluttet i 2017. Dagens FME-solsenter, Research center for Sustainable Solar Cell Technology (FME SuSolTech) startet i 2017, og er nå inne i sitt andre år. Senterdirektør Erik S. Marstein har ledet begge de to FME-sentrene innen solenergi, og dermed 10 år med samlet og koordinert norsk forskningsinnsats på feltet. Han har fortsatt ambisjoner om å utvikle det tette samarbeidet ytterligere.

– Vi skal jobbe for å styrke den norske solklyngen videre. Det er essensielt at vi fortsetter å dele og utveksle kompetanse og erfaring, slik vi gjør i SuSolTech-senteret. Vi må lære fra de beste, og noen av de beste hodene vi har i Norge i dag er i denne industrien. Mange av de er her i dag, sa Marstein i sin åpning.

Videre fremhevet han behovet for å strukturere og prioritere innsatsen.

– Vi ser behov for et veikart for norsk solindustri, fremhevet han. Mer om dette i denne saken i Teknisk Ukeblad. Det er noe han og FME-senteret sammen med Solenergiklyngen og partnerne skal jobbe videre med i tiden fremover.

Årets solcellekonferanse (Norwegian Solar Cell Conference 2019) samlet hele det norske solmiljøet med deltagere fra industrien, forskningen og myndighetene til et tettpakket program på Son Spa Hotel 20.-21. mai. Fra venstre: Nils Morten Huseby, adm.dir IFE, Erik S. Marstein, senterdirektør FME SuSolTech/IFE, Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, gründer og entreprenør Alf Bjørseth. Foto: Mona L. Ramstad, IFE

Hva er oppnådd?

Forskningssenteret innen solcelleteknologi har bidratt til at bransjen gjennom de siste 10 årene blant annet har oppnådd følgende:

  • Vekst og nyetablering av bedrifter med betydelig sysselsetting i flere deler av verdikjeden. Vi har spennende selskaper innen både produksjon av solcellematerialer, installasjon av solcelleanlegg her hjemme, og installasjon og drift av store solparker internasjonalt. I tillegg har vi selskaper som tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester til solcelleindustrien.
  • En årlig omsetning på over 3 milliarder NOK i allerede 2016, et tall som har blitt mer enn doblet siden den gang. Solbransjen står for en stor del av verdien av norsk eksport av fornybar energiteknologi.
  • Redusert utslipp fra kraftproduksjon i verden ved hjelp av solcellepaneler produsert med norske råmaterialer med minst 6 millioner tonn CO2.
  • Bedrifter som setter standarder i bransjen. Norske produsenter av silisiummaterialer som REC Solar og Norsun produserer de mest miljøvennlige solcellematerialene i verden. Det norske selskapet Scatec Solar, med støtte av blant andre Prediktor, bygger i dag deler av verdens aller største solpark.
  • Forskningsmiljøene i FME Solar United og FME SUSOLTECH har publisert mellom 150 og 200 vitenskapelige artikler og utdannet mer enn ett hundre mastergrads-, doktorgrads- og post.doc.-kandidater til solbransjen til nå.
Gründer, entreprenør og visjonær Alf Bjørseth innledet under Solkonferansen med perspektiver på norsk solindustris historie, status og fremtid, og engasjerte en lydhør sal. Foto: Jon Arne Wilhelmsen
Nils Morten Huseby, adm.dir. IFE Erik S. Marstein, senterdirektør FME SuSolTech, Bjørn Siem Knudsen, rådgiver OED, Kjell-Børge Freiberg, olje- og energiminister, Halvard Haug, forsker IFE.

Tett samarbeid gir resultater

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, gründer og entreprenør Alf Bjørseth, og en rekke fremtredende representanter fra norsk solbransje og forskningsmiljøene innen solcelleteknologi deltok med bidrag som tok pulsen på norsk solindustri i dag, og delte perspektiver på utsiktene fremover.

IFEs administrerende direktør Nils Morten Huseby åpnet programmet på dag en, og fremhevet hvor sentralt det tette samarbeidet mellom industrien og forskningen har vært for utviklingen til norsk solindustri, og for den posisjonen som vi har i dag. Norge har lang industriell tradisjon innen solenergi, en erfaring som vi har klart å bygge på og utvikle videre.

– Forskningen, satsningen på de langsiktige FME-sentrene og det tette samarbeidet mellom industrien, forskningsmiljøene og det offentlige støtteapparatet har gitt en god forutsigbarhet, og skal ha æren for denne suksessen, understrekte Huseby.

Det nære samarbeidet og kunnskapsdelingen ble videre understreket av olje- og energiminister Freiberg. Han fremhevet det tette forholdet mellom forskningen og industrien som en av hovedgrunnene til norsk solindustris konkurransedyktighet.

– Nå har vi også fått en rapport om hva vi faktisk har oppnådd med energiforskningen. Denne rapporten viser at det er ingen tvil om at de offentlige forskningsmidlene har bidratt til veksten og suksessen vi ser i norsk solindustri, sa statsråden.

Rapporten han viste til ble lansert i januar 2019, og studien er gjennomført av konsulentselskapene Impello og Menon Economics, i tett samarbeid med åtte forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), på oppdrag fra Norges forskningsråd.

Se hele rapporten «Effekter av energiforskningen» her.

Statsråden pekte også på noen områder innen solenergi som er ekstra spennende å følge med på. Her nevnte han spesielt det som skjer innen bygningsintegrerte solceller og flytende solenergi.

Solkonferansen fortsatte med spennende sesjoner fra forskningsfronten fra hele verdikjeden, fra silisiumproduksjon, via produksjon av krystaller (ingots) og wafere til solceller og solcellepaneler og solcelleanlegg (PV systemer).

Mandag ettermiddag var det også satt av tid til et besøk på ASKO i Vestby sitt imponerende solanlegg. Dette er det desidert største PV systemet i Norge i dag.

Kort oppsummert står det godt til med det norske solbransje, til tross for tøff, internasjonal konkurranse. Og med industri og forskning på samme lag, i nært samarbeid går den norske solbransjen forhåpentligvis en lys fremtid i møte.

Se hele programmet her Norwegian Solar Cell Conference 2019 Program (pdf).

Mandag ettermiddag under Solkonferansen 2019 var det satt av tid til et besøk på ASKO i Vestby sitt imponerende solanlegg. Dette er det desidert største PV systemet i Norge i dag. Foto: Jon Arne Wilhelmsen
På ASKO Vestbys solcelledekkede tak, Norges største solcelleanlegg. Fra venstre: Lars Erik Olsen, ASKO, Nils Morten Huseby, IFE, Erik S. Marstein, IFE/FME SuSolTech. Foto: Jon Arne Wilhelmsen