Nøkkeltall om IFE

600 ansatte fra 38 land

1 mrd i årlig omsetning

24 avanserte laboratorier

140 vitenskaplige publikasjoner

>200 internasjonale prosjekter

Kort om IFE

Vi er en uavhengig stiftelse og et ledende forskningsmiljø på energi, lokalisert i Halden og på Kjeller. Vi har utviklet unik kompetanse over 70 år med verdensledende forskere og enestående internasjonale prosjekter i reaktorene og laboratoriene våre.

Forskningsreaktorene våre har ført til bedre atomsikkerhet i våre naboland og ute i verden, og de har vært sentrale i ledende forskning på energi og materialer i Norge. Reaktordriften ble avsluttet 2018-2019.

IFE har konsesjon for å eie og drive atomanlegg og brenselslagre i Halden og på Kjeller til og med 31. desember 2028. Norsk nukleær dekommisjonering (NND) vil på et tidspunkt før konsesjonsperioden til IFE utløper, overta reaktorene og atomanlegg som skal dekommisjoneres, samt oppgavene som er tilknyttet disse.

Vi utvikler og produserer kreftmedisin. Vi er langt fremme i jakten på neste generasjon batteriteknologi og bidrar til bedre løsninger på sol, vind og hydrogen. Offshore har vi utviklet lavutslipps petroleumsteknologi og avanserte digitale løsninger for styring, sikkerhet og kommunikasjon.

Kunnskapen, innovasjonene og utviklingen ved IFE har skapt flere hundre milliarder kroner i verdier for Norge og forbedret sikkerhet, miljø og klima både her hjemme og ute i verden.

Når neste kapittel i historien om Norge skal skrives, vil det handle om hvordan vi omstiller oss. Det har alltid vært IFEs store styrke. Vi skal fortsette å bygge bro mellom forskning, utdanning og industrielle virksomheter. Vi skal fortsette å forske – for en bærekraftig framtid.

IFE Invest AS

IFE har lang tradisjon for å kommersialisere ideer fra forskningen, og har høstet ulike erfaringer. Noen kommersialiseringer er blitt suksessfulle bedrifter, deriblant Scandpower, SPT-group, Resman, Restrack, Visavi, APT, Kjeller Vindteknikk og Zeg Power. I andre tilfeller, som flerfaseteknologien OLGA, har lisensiering gitt gode inntekter over mange år.

IFEs hovedoppgaver oppsummert

  • Utvikle lønnsom, sikker og miljøvennlig teknologi innen fornybar energi, petroleumsutvinning og CO2-håndtering (CCS).
  • Opprettholde og videreutvikle nasjonal nukleær kompetanse særlig rettet mot dekommisjonering av reaktorer.
  • Avansert materialforskning ved bruk av nøytron materialkarakterisering.
  • Ivareta og videreutvikle produksjon av banebrytende kreftmedisin og annen nukleær medisin.
  • Tilby IFEs unike kompetanse innenfor VR, AR, digitalisering og nukleær sikkerhetsteknologi til andre bransjer og offentlige etater.