Sees vi på Arendalsuka?

Institutt for energiteknikk er tilstede på Arendalsuka fra 12. til 16. august. På denne siden finner du informasjon om våre egne arrangementer og arrangementer IFE er medarrangør og deltaker på.

Publisert: 12. juni 2024

Denne siden kommer til å være landingsside for streaming av våre egne arrangementer.

Siden oppdateres fortløpende

Kan sikkerheten ivaretas ved kjernekraftverk i Norge?

Byene Tsjernobyl, Three Mile Island og Fukushima er eksempler som trekkes frem om atomulykker, og som et tydelig argument mot atomenergi. Men er egentlig de argumentene relevante i dag, eller tilhører de fortiden?

Kjernekraft har kommet som en kule inn i den norske kraftdebatten, og utfordrer krafthegemoniet som vann og vindkraft har skapt gjennom årene. I bygging av all kraft er sosial aksept vesentlig. For kjernekraft er atomsikkerhet en kjepphest, både under drift, dekommisjonering og ved behandling av avfall.

Små modulære reaktorer (SMR) er trukket frem som foretrukken modell av reaktorer, og blir sett på som mest aktuell i Norge. Men hvordan ivaretas atomsikkerheten ved SMRer, hva kreves av sikringstiltak, og er det mulig å trygge befolkningen nok på atomsikkerheten til å få sosial aksept for en atomreaktor i nabolaget?

Norge har i over 65 år ledet internasjonale forskningsprosjekter på atomsikkerhet. I dette arrangementet tar Institutt for energiteknikk (IFE) et dypdykk inn i et av områdene som er relevant for kjernekraftdebatten, nemlig atomsikkerhet.

Mer informasjon kommer!

Sted: Clarion Hotel Tyholmen, restaurant + stuen

Les mer om arrangementet på: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/23384

Hvordan kan vi lykkes med mineralutvinning som Norges neste industrieventyr?

Norge har et av Europas største landbaserte forekomster av kritiske mineraler. For å lykkes med det grønne skiftet må vi satse på utvinning av landbaserte mineraler.

Et konkurransedyktig næringsliv har behov for målrettede satsinger, mennesker med rett kompetanse, folkelig aksept og ikke minst ny kunnskap gjennom forskning og innovasjon.

I 2023 lanserte Norge sin nye mineralstrategi som skal bidra til mer sirkulære forretningsmodeller, raskere realisering av nye mineralprosjekter, tydeligere vektlegging av klima og miljø og sterkere internasjonale partnerskap.

USA og EU er svært opptatt av å samarbeide med Norge om mineraler og mineralutvinning, og hos oss på IFE er dette et veldig viktig forskningsområde. Vi forsker blant annet på batterimaterialer som er essensielt for å løse fremtidens energiforsyningsproblematikk.

Norge har unike forekomster av ulike kritiske råmaterialer og sjeldne jordartsmetaller som kan gi oss et helt spesielt konkurransefortrinn i det globale markedet hvis dette blir utvinnet og utnyttet på en fornuftig og bærekraftig måte.

Hvilke hensyn og forhold må ligge til grunn for at potensialet vi har kan utnyttes til det fulle? Møt opp her for å lære mer om kritiske mineraler.

Vi vil invitere til et panel av forskere, miljøvernorganisasjoner og sentrale politikere.

Sted: Clarion Hotel Tyholmen, sal B

Les mer om arrangementet på: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/23729

Kunstig Intelligens - Hvordan skal Norge konkurrere med verden?

Norge som et lite land vil ha vanskeligheter med å konkurrere med resten av verden på teknologiutvikling. Hvordan kan et norsk menneskesentrert fokus på anvendelse av kunstig intelligens (KI) gi innovasjoner og konkurransefortrinn?

Kjernen i menneskesentrert KI dreier seg om å utforme og implementere KI-systemer som ivaretar menneskelig verdier og kontroll. Det setter søkelys på å forbedre menneskelige evner uten å erstatte dem, og sikrer at KI fungerer som et støtteverktøy snarere enn en erstatning.

Kan vi styrke menneskene i offentlig forvaltning, bistå juristene ved domstolene, hjelpe gründere løfte små og store bedrifter, skape bedre sjåfører, supplere soldatene i forsvaret og avlaste sykepleierne i helsevesenet?

Vi har invitert Norges ledende eksperter på menneskerettet KI, politikere og næringsliv for å snakke om teknologisk samspill, utfordringer og regulering av den nye, teknologiske månelandingen.

På dette arrangementet får du forklaringen på hva menneskesentrert KI er, og hvorfor dette er så viktig for norske bedrifter i konkurransen rundt KI. Og hvordan skal Norge klare å konkurrere med resten av verden innen nettopp kunstig intelligens?

Sted: Arendal gamle rådhus, Festiviteten i 3 etg.

Les mer om arrangementet på: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/23733

Andre arrangementer

Natur møter klima møter energibehov. Kan vi løse floka

Sammen med Norsk institutt for naturforskning (NINA), arrangerer IFE debatt.

Norge og verden skal stoppe tap av natur og øke produksjon av fornybar energi. Hvor langt kommer vi med kunnskap og teknologi når naturhensyn kolliderer med utvikling av fornybar energi? Kunnskapsmiljøene har startet jobben. Vi viser først smakebiter fra forskningsfronten, med naturregnskap, KI-teknologi, systemanalyse, fremtidsscenarier og praktiske løsninger. Deretter utfordrer vi til debatt der vi spør: Hvordan skal vi løse denne floka med natur-, klima- og energikrise? Hvem skal ta beslutningene? og Hvordan skal vi håndtere energiforbruk versus produksjonsbehov?

Tidspunkt: Mandag 12. august, 17:00-18:00

Sted: Clarion Tyholmen, Resturant/stuen

Les mer om arrangementet på: https://www.arendalsuka.no/programsok/view/?id=23767

Areal-gjenbruk og solkraft: Kan vi bygge fornybar energi på en måte som er skånsom for naturen?

Forsker ved IFE, Heine Riise, deltar i Naturviternes arrangement.

Fremover trengs det mer fornybar energi. Samtidig må vi stanse tapet av natur for å kunne håndtere både en natur- og klimakrise. Det betyr at vi må vi økonomisere arealforbruket vårt på en helt annen måte enn i dag.

Gjenbruk av allerede forringende grå arealer er viktig for hindre ny nedbygging og oppstykking av naturområder. Men det mangler en oversikt over hvilke forringede områder som egner seg for ulike typer areal-gjenbruk, og hvilke som egner seg for å restaurere og gjenopprette.

Solkraft har potensiale til å kunne både å kunne bygges skånsomt og fylle grå arealer vi kanskje ikke får brukt til noe annet – uten at det går på bekostning av produksjonsarealer for skog- og landbruk eller viktig naturverdier. Så hvordan gjøre dette på en riktig måte?

Tidspunkt: Mandag 12. august, 14:15-15:15

Sted: Thon hotel Arendal, Møterom Williams

Les mer om arrangementet på: https://www.arendalsuka.no/programsok/view/?id=23747