Strålevern

Strålevernarbeid ved OECD Halden Reactor Project (HRP) er primært rettet mot prosjektets egen nukleære virksomhet. Hovedoppgaver omfatter overvåking av stråledoser til de ansatte og radiologisk overvåking av det interne arbeidsmiljø så vel som det eksterne miljø rundt anlegget.

Avdelingen gjennomfører strålevernopplæring av egne ansatte og kan tilby tilrettelagt strålevernkurs til eksterne brukere av radioaktivitet. Det avanserte analyseutstyr som avdelingen besitter for gjennomføring av eget måleprogram, brukes også til måling av radioaktivt innhold i diverse produkter for eksterne kunder.

Avdelingen er engasjert i internasjonale samarbeidsprosjekter tilsiktet å bidra til å sikre trygge radiologiske forhold, blant annet i arktiske områder. Vår kompetanse og erfaring innen praktisk strålevern tilknyttet reaktordrift og teknologi representerer et viktig ledd i norsk atomulykkeberedskap.

Statistikk og kvartalsvise oversikter over utslipp av radioaktive stoffer på IFE