Risiko, sikkerhet og sikring

Avdeling for Risiko, Sikkerhet og Sikring (RSS) utfører forskning, utvikling og rådgivning i risiko, sikkerhet og sikring knyttet til digitale systemer i kritisk infrastruktur.

Med en lang historie innen forskning om programvareavhengighet og digital instrumentering og kontroll innen kjernekraft, er spesialister i avdelingen i dag involvert med kompetanse på pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikehold og sikkerhet (RAMS) i prosjekter innen både transport, olje og gass, energi og kritisk infrastruktur. Avdelingen har en økende portefølje av prosjekter innen informasjons- og nettverkssikkerhet. Avdelingen etablerer et Cybersecurity Center for industrielle kontrollsystemer ved IFE i Halden. Senteret utvikler infrastruktur og kompetanse for å gi vurdering og opplæring av cybersikkerhet til interessenter som er involvert i utvikling og drift av kritiske operasjonelle teknologier.