Anvendt nukleærvitenskap

Avdelingen forsker innen OECD Halden Reactor Project Fuel and Materials Research Program ved å analysere og sikre bevaring av eksperimentelle data generert fra hundrevis av eksperimenter utført i Haldenreaktoren i løpet av ca. 60 års drift. Avanserte teknikker som maskinlæring / kunstig intelligens blir brukt for å få ny innsikt i eksperimentelle data.

Avdeling Anvendt nukleærvitenskap  (ANS) er bemannet av et tverrfaglig team av fysikere og ingeniører som hadde ansvar for prosjektering, planlegging og analyse av kjernebrensel og materialforsøk som ble utført i Haldenreaktoren, både innenfor OECD Halden Reactor Project ( HRP) og for bilaterale kunder. ANS-avdelingen fortsetter å utføre forskningen innen OECD Halden Reactor Project Fuel and Materials Research Programme ved å analysere og sikre bevaring av eksperimentelle data generert fra hundrevis av eksperimenter utført i Haldenreaktoren i løpet av ca. 60 års drift.

Det eksperimentelle arbeidet som ble utført av ANS-ansatte inkluderer: Designe eksperimentelle brenselselementer, systemer og avansert instrumentering i reaktorkjernen; Utføre nøytron beregninger for eksperimenter og for reaktordrift; utvikling av et avansert gamma-emission tomography system for ikke-destruktiv karakterisering av brukt brensel; design og analyse av eksperimenter på kjernebrensel og materialer med sikte på å forbedre sikkerheten i kjernekraftverk.

I tillegg til å fortsette tradisjonell analyse av kjernefysiske brensel- og materialforsøk, benyttes avanserte teknikker som Machine Learning / Artificial Intelligence for å få ny innsikt i eksperimentelle data. Kompetansen og ferdighetene som oppnås ved å utføre disse eksperimentene i reaktormiljø blir utnyttet til andre kjernefysiske og ikke-kjernefysiske felt, for eksempel nukleære sikringstiltak, karakterisering av brukt brensel, dekommisjonering, rom og robotikk. ANS samarbeider tett med andre avdelinger ved IFE og innen sektor Digitale systemer, og deltar i forskning, design, utvikling og evaluering av komplekse digitale systemer, inkludert det nylig etablerte sensor- og robotforskningslaboratoriet (Sensor and Robotics research laboratory).