Optimalisert vedlikehold

Vedlikeholdsoptimalisering bidrar til å redusere kostnader og å øke aktiv produksjonstid og sikkerhet. Tilstandsbasert vedlikehold er en vedlikeholdsstrategi for å overvåke den faktiske tilstanden til komponenter og maskiner for å estimere hva slags vedlikehold som er nødvendig. En vellykket vedlikeholdsstrategi er avhengig av pålitelig innhenting av overvåkingsdata.

Å basere vedlikeholdsaktiviteter på faktisk tilstand for utstyr isteden for tidsbasert vedlikehold kan bidra til et mer effektivt vedlikehold. Færre feil som følge av utilstrekkelig vedlikehold fører til økt tilgjengelighet av kritisk utstyr og mer effektiv sammenhengende operasjonstid. Uplanlagte produksjonsstopp kan erstattes med planlagte reparasjoner som gir mer tid til å identifisere optimalisering av ytelse, energieffektivisering og resultat.

Tilstandsbasert vedlikehold er basert på informasjon fra prosessovervåkning, vedlikeholdshendelser, inspeksjoner, konstruksjonskvalitet og pålitelighet, sensordata og vurdering av datakvalitet, miljøvariabler og ekspertkunnskap. Resterende levetid (RUL)  er resterende tid maskiner eller utstyr vil fungere før det må repareres eller erstattes. Ved å ta hensyn til resterende levetid kan ingeniører planlegge vedlikehold, optimalisere produksjonseffektivitet og unngå uplanlagt nedetid.

IFE har lang erfaring med prosessovervåkning og utvikling av modeller for resterende levetid fra nukleær industri, olje og gass-sektoren og andre typer industri. Prognosemodeller utvikles både basert på empirisk modellering og fysiske modeller ved bruk av klassiske analysemodeller og maskinlæring.

Fordeler:

  • Økt oppetid/redusert nedetid
  • Forbedret pålitelighet
  • Reduserte kostnader
  • Færre uplanlagte reparasjoner
  • Økt levetid for eiendelene

IFE kan tilby assistanse på følgende områder:

  • On-line sensor validering
  • Prosessovervåkning
  • Utvikling av modeller for resterende levetid for tilstandsbasert vedlikehold
  • Feildeteksjon

IFE gjør forskning på oppdrag. Ta kontakt med:

Hoffmann, Mario

Anvendt Data Science,

936 25 826

Relaterte artikler