Halden Virtual Reality Centre

Hovedhensikten med HVRC er å identifisere potensielt nyttige anvendelser av nye teknologier og undersøke problemer adressert og identifisert gjennom eksperimentell forskning og tilbakemeldinger fra praktisk erfaring. Fokuset er på komplekse industrielle anvendelser.

Formål

HVRC skal tilby fasiliteter for å identifisere og teste eksperimentelle anvendelser av ny VR & AR teknologi. Fokuset er på design, på opplæring og på optimalisering av sikkerhetskritiske industrielle miljøer. Beliggenheten inntil HAMMLAB åpner for felles eksperimenter, der HAMMLAB brukes til å simulere et kontrollsenter og VR-laboratoriet brukes til å simulere aktiviteter i en digital tvilling av anlegget som styres.

Vi bruker lignende teknikker for å måle menneskelig ytelse som i HAMMLAB, både når vi gjennomfører studier på brukervennlighet og mer formelle eksperimenter. Disse omfatter mål på både menneskelig ytelse og systemenes ytelse.  Vi måler for eksempel mental arbeidsmengde, oppgavers kompleksitet, følelse av tilstedeværelse, sosial tilstedeværelse, romlig tilstedeværelse og brukervennlighet. De fleste studiene er komparative eller utforskende av natur med fokus på aspekter relatert til teamarbeid.

Lab fasiliteter

Laboratoriet ligger i et spesialbygd rom med hevet datamaskin gulv. Det er 100 kvadratmeter gulvplass (9m x 11m). Et 8m med 8m-område av laboratoriet støtter plass sporing i rom skala for engasjerende VR. Omtrent 6m x 6m av området støtter sporing av tre samtidige brukere.  Iført trådløse HTC VIVE PRO VR-headset kan disse samarbeide i et felles virtuelt miljø. Et av disse headsettene har utstyr for å følge øye-bevegelser installert.

Vi bruker for det meste Android og iOS tablets for Augmented Reality arbeid. Til bærbare AR-konsepter bruker vi Microsoft Hololens og ODG R7-headset.

Annet utstyr å merke seg inkluderer:

  • Barco ProjectionDesign Stereoskopic projektorer
  • 65 «multitouch-skjerm
  • Leica BLK360 laser skanner
  • FormLabs Form 2 Resin-basert 3D-skriver
  • En rekke 3D-Input-enheter

Vår VR/AR programvareplattform gjør det mulig med rask prototyping av applikasjons konsepter og eksperimentelle 3D interaksjon teknikker. Den foretar en omfattende innsamling av  data i løpet av testene for å støtte en grundig analyse av studiene i etterkant.

HVRC stab

De ansatte i VR & AR har et bredt spekter av akademiske bakgrunner, blant annet datavitenskap, menneskelige faktorer, matematikk, informatikk, elektroteknikk og maskinteknikk. Vi tar en tverrfaglig tilnærming til både applikasjons konseptutvikling og gjennomføring av eksperimenter. Vi utnytter også kompetanse i andre avdelinger og sektorer ved IFE, og ellers for industriell domenekunnskap.

Kontakt

Louka, Michael

Virtuell og utvidet virkelighet,

Relaterte artikler