SecuRoPS

Roboter brukes allerede på flere områder; både i industri, i helsevesenet og i hjemmet. Noen roboter er laget for å løse svært spesifikke oppgaver i en gitt setting/kontrollerte forhold.

I slike tilfeller er det enklere å se for seg hva som kan gå galt og man kan forhindre uønskede hendelser ved å kontrollere situasjonen. Se for deg en selvkjørende bil i en enveiskjørt, lukket tunell (svært kontrollert situasjon) vs. samme bil på en norsk landevei vinterstid (lite kontrollert situasjon). Det er mye mer å ta hensyn til, f.eks. andre kjøretøy, værforhold, myke trafikanter og kryssende vilt. En sosial robot er avhengig av å samle inn data fra omgivelsene for å kommunisere med brukere og tilby gode tjenester.

Dette skaper utfordringer knyttet til lover, etikk og sikkerhet. Håndtering av persondata er et eksempel. Benytter du en sosial robot i ditt eget hjem har du kontroll på dataen som samles inn via lover og regler. Du har blitt informert om hvilke data som samles, hva det brukes til, hvem som har tilgang osv. og gitt ditt samtykke. En robot i det offentlige rom har mulighet til å samle data om personer uten deres samtykke. Hvordan skal man som innbygger bli informert om hva som samles og hvilke rettigheter du har?

Målet med prosjektet er å lage et rammeverk for sikkerhet som kan gjør det enklere for aktører å ta i bruk sosiale roboter i fremtiden. Gjennomføring av en pilot hvor man undersøker trusler, risikoer, problemstillinger og ikke minst feedback fra brukere vil føre til at vi lærer mye nytt på området.

IFE, Høgskolen i Østfold, Fredrikstad kommune, SNØ AS og Institut de Robòtica i Informàtica Industrial i Espania skal sammen gjennomføre prosjektet.