Career

At IFE, Institute for Energy Technology, researchers from over 38 countries work for a better future. Our research reactors have built outstanding expertise for 70 years and enabled us to handle unique projects. They have led to improved nuclear safety in our neighboring countries and around the world, and are also central to the development of cancer drugs and innovative material research in Norway and internationally.
Master- and Phd-students at IFE. Photo: Espen Solli.

We participate in large, international projects, and 40 per cent of IFE’s income comes from international projects. IFE is working with the whole spectrum of energy. Our researchers contribute to the development of next generation of battery technology, lower emissions from oil and gas, zero emissions in the transport sector and better solutions for sun, wind and hydrogen. We produce and develop cancer drugs.

IFE’s workplace is characterized by a good working environment, and offers competitive wages and working conditions. We focus on competence development and are strongly committed to health, environment and safety.

We look for you who are interested in developing your skills together with our employees. You have a desire to work in an international, leading professional environment where there are great opportunities for growth and development. We are dedicated to delivering research that creates changes.

Vacant positions

Position

Location

Application deadline

Fysiker 
Halden 
2020-10-04 
Description:

Den nukleære virksomheten på IFE omorganiseres for å være rustet for nye utfordringer knyttet til dekommisjonering. Avdeling Strålevern, fysikk og kjemi ved IFEs nukleære anlegg i Halden består av tre faggrupper med tilsammen 16 ansatte.

Avdelingen vil i den framtidige nukleære organisasjonen ha det faglige ansvaret for strålevern, overvåking av utslipp til omgivelsene, samt miljøovervåking og fysikkberegninger. Dette innebærer å følge opp strålevernsforhold knyttet til drift av anleggene, lagring og håndtering av brukt brensel og radioaktivt avfall, samt kommende dekommisjoneringsprosjekter, etter interne og eksterne krav. Avdelingen er også ansvarlig for drift av anleggets kjemi og strålevernslaboratorier.

Avdelingen har behov for å styrke kompetanse, samt øke kapasiteten til å gjennomføre nødvendige vurderinger og beregninger knyttet til avdelingens oppgaver, og søker derfor etter en fysiker som skal inngå i avdelingens fysikkgruppe.

Avdelingen bidrar også med fysikerkompetanse til andre avdelinger innen nukleær virksomhet på IFE/NND.

We offer:
 • Muligheten til å jobbe med et viktig og krevende samfunnsoppdrag
 • Avdelingen kan tilby svært varierte arbeidsoppgaver og et spennende tverrfaglig miljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn og arbeidsvilkår etter avtale
 • Sosiale goder inkludert pensjon, ulykkes- og gruppelivsforsikring
 • Arbeidssted i Halden

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. 

Personlig egnethet for stillingen vektlegges, og kandidaten må ha de personlige egenskapene en virksomhet som er underlagt sikkerhetsloven krever. Kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

Qualifications:
 • Utdanning i fysikk på MSc- eller PhD-nivå
 • Kjennskap til flere av emnene strålevern, strålingsfysikk, radioaktivitet, dosimetri, reaktorfysikk, måling av stråling og radioaktivitet, instrumentering og mekanismer for spredning av radioaktivitet i miljøet er en fordel.
 • God formuleringsevne både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
Prefered profile:
 • Strukturert og ansvarsbevisst med fokus på sikkerhet og sikkerhetskultur
 • Selvstendig og målrettet
 • Problemløser
 • Gode samarbeidsevner
 • Lærevillig og proaktiv
Location:
Halden
Application deadline:
2020-10-04
Sikkerhetsrådgiver 
Kjeller 
2020-10-04 
Description:

Den nukleære virksomheten (NUK) på Kjeller omorganiseres for å være rustet for nye utfordringer knyttet til dekommisjonering. Avdeling Sikkerhet og konsesjon vil i den framtidige nukleære organisasjonen ha det faglige ansvaret for dokumentasjon av sikkerhet i de nukleære anleggene på Kjeller. Avdelingen skal sørge for at arbeidet ved disse anleggene oppfyller de krav som stilles i lovverk og av myndigheter, og i interne prosedyrer og rutiner.

Avdelingen har behov for å styrke kompetansen for utarbeidelse av sikkerhetsdokumentasjon, herunder sikkerhetsrapporter for de nukleære anleggene. Videre har vi behov for opplæring og trening av de ansatte innenfor nukleær sikkerhet definert i nasjonale og internasjonale krav og retningslinjer. Arbeid med sikkerhetskontroll og eksportkontroll er også sentrale oppgaver i avdelingen. Videre er det behov for ressurser til å arbeide med beredskap innen NUK Kjeller, inkludert beredskapsdokumentasjon og – trening, i samarbeid med IFEs beredskapsrådgiver.

 Avdelingen søker derfor etter en Sikkerhetsrådgiver som kan bidra i å løse disse oppgavene.

We offer:
 • Muligheten til å jobbe med et viktig og krevende samfunnsoppdrag
 • Bli en del av et kunnskapsrikt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn og arbeidsvilkår etter avtale
 • Sosiale goder inkludert pensjon, ulykkes- og gruppelivsforsikring

Arbeidssted vil primært være Kjeller, men stillingen vil inngå i et team som jobber på tvers av den nukleære virksomheten i Halden og på Kjeller, og sammen med NND. Reiser til Halden må påregnes.

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess.

Personlig egnethet for stillingen vektlegges, og kandidaten må ha de personlige egenskapene en virksomhet som er underlagt sikkerhetsloven krever. Kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres. 

Qualifications:
 • Naturfaglig utdanning på masternivå/PhD, gjerne innen fysikk og/eller kjemi
 • Det er ønskelig med erfaring med arbeid med radioaktivt/nukleært materiale
 • Det er ønskelig med erfaring innen beredskapsarbeid
 • Kjennskap til sikkerhetsanalyser, sikkerhetskontroll (safeguard) og sikkerhetsstyring (security)
 • Kjennskap til nasjonalt og internasjonalt regelverk for nukleære anlegg  
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Prefered profile:
 • Strukturert og ansvarsbevisst
 • Selvstendig og målrettet
 • Problemløser og initiativtaker
 • Lagspiller
Location:
Kjeller
Application deadline:
2020-10-04
QA/HMS-Ingeniør 
Kjeller 
2020-10-04 
Description:

Den nukleære virksomheten (NUK) på Kjeller omorganiseres for å være rustet for nye utfordringer knyttet til dekommisjonering. Avdeling Sikkerhet og konsesjon vil i den framtidige nukleære organisasjonen ha det faglige ansvaret for dokumentasjon av sikkerhet i de nukleære anleggene på Kjeller. Avdelingen skal sørge for at arbeidet ved disse anleggene oppfyller de krav som stilles i lovverk og av myndigheter, og i interne prosedyrer og rutiner.  

 Avdelingen har behov for å bygge opp kompetanse samt styrke kapasiteten til å jobbe med NUK Kjellers ledelsessystem.  Videre er det behov for ressurser til å arbeide med HMS-relaterte oppgaver i sektoren, inkludert kjemikaliehåndtering, risikovurderinger, samt overvåking av oppfølging av forbedring- og avvikssaker.

Avdelingen søker derfor etter en QA/HMS-ingeniør som kan bidra i å løse disse oppgavene.

We offer:
 • Muligheten til å jobbe med et viktig og krevende samfunnsoppdrag
 • Bli en del av et kunnskapsrikt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn og arbeidsvilkår etter avtale
 • Sosiale goder inkludert pensjon, ulykkes- og gruppelivsforsikring

Arbeidssted vil primært være Kjeller, men stillingen vil inngå i et team som jobber på tvers av den nukleære virksomheten i Halden og på Kjeller, og sammen med NND. Reiser til Halden må påregnes.

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess.

Personlig egnethet for stillingen vektlegges, og kandidaten må ha de personlige egenskapene en virksomhet som er underlagt sikkerhetsloven krever. Kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres. 

Qualifications:
 • Naturfaglig utdanning på bachelor/ masternivå
 • God kjennskap til lover, forskrifter og relevante kvalitetsstandarder; særlig Internkontrollforskriften; Arbeidsmiljøloven, ISO 9001/14001
 • Kjennskap til nasjonalt og internasjonalt regelverk for nukleære anlegg
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Prefered profile:
 • Strukturert og ansvarsbevisst
 • Risikoforståelse
 • Selvstendig, målrettet og med pågangsmot
 • Problemløser og initiativtaker
 • Lagspiller
Location:
Kjeller
Application deadline:
2020-10-04
Strålevernsjef 
Kjeller 
2020-10-04 
Description:

Sektor Sikkerhet, Kvalitet og Miljø (SKM) har som oppgave å tolke og tydeliggjøre krav, forbedre IFEs sikkerhetsarbeid gjennom utdanningsarbeid, rådgivning og støttende prosesser, utvikle og forvalte IFEs ledelsessystem, gjennomføre internrevisjoner og bidra til god sikkerhetskultur. Sektoren består i dag av 13 ansatte. Sektoren er delt inn i faggruppene Miljø og Kvalitet, Security og Nukleær sikkerhet og strålevern.

Vi søker etter en strålevernsjef for IFE (Halden og Kjeller) som vil bidra til IFEs sikkerhetsarbeid innen strålevern. Strålevernsjef har en nøkkelrolle innen IFEs arbeid med strålevern og sikkerhet. Stillingen er organisert i faggruppe Nukleær sikkerhet og strålevern. Arbeidssted Halden eller Kjeller etter avtale.

We offer:
 • Muligheten til å jobbe med et viktig og krevende samfunnsoppdrag
 • Bli en del av et kunnskapsrikt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn og arbeidsvilkår etter avtale
 • Sosiale goder inkludert pensjon, ulykkes- og gruppelivsforsikring
 • Arbeidssted på Kjeller og i Halden. Reiser til begge steder må påberegnes

 

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess.

Personlig egnethet for stillingen vektlegges, og kandidaten må ha de personlige egenskapene en virksomhet som er underlagt sikkerhetsloven krever. Kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres. 

Qualifications:
 • Naturvitenskapelig utdanning på PhD- eller Masternivå
 • 10 års erfaring med strålevernsarbeid
 • God kjennskap til nasjonale lover og forskrifter som regulerer stråling, radioaktivt avfall og utslipp og tillatelser knyttet til disse
 • God kjennskap til strålevern, strålingsfysikk, radioaktivitet, reaktorfysikk, måling av stråling og radioaktivitet, dosimetri, instrumentering, biologiske effekter av stråling og mekanismer for spredning av radioaktivitet i miljøet
Prefered profile:
 • Strukturert og ansvarsbevisst
 • Selvstendig og målrettet
 • Gode samarbeidsevner på tvers av fagfelt og organisastorisk nivå
 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig (skandinavisk språk)
 • Analytisk og evne til å se det store bildet
Location:
Kjeller
Application deadline:
2020-10-04
Sikkerhetsrådgiver Strålevern og nukleær sikkerhet 
Halden 
2020-10-04 
Description:

Sektor Sikkerhet, Kvalitet og Miljø (SKM) har som oppgave å tolke og tydeliggjøre krav, forbedre IFEs sikkerhetsarbeid gjennom utdanningsarbeid, rådgivning og støttende prosesser, utvikle og forvalte IFEs ledelsessystem, gjennomføre internrevisjoner og bidra til god sikkerhetskultur. Sektoren består i dag av 13 ansatte. Sektoren er delt inn i faggruppene Miljø og Kvalitet, Security og Nukleær sikkerhet og strålevern.

Vi søker etter en sikkerhetsrådgiver som vil bidra til IFEs sikkerhetsarbeid innen strålevern og nukleær sikkerhet. Rollen vil være sentral i IFEs sikkerhetsarbeid. Stillingen som sikkerhetsrådgiver er organisert i faggruppe Nukleær sikkerhet og strålevern. Arbeidssted Halden eller Kjeller etter avtale.

We offer:
 • Muligheten til å jobbe med et viktig og krevende samfunnsoppdrag
 • Bli en del av et kunnskapsrikt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn og arbeidsvilkår etter avtale
 • Sosiale goder inkludert pensjon, ulykkes- og gruppelivsforsikring
 • Arbeidssted på Kjeller eller i Halden

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. 

Personlig egnethet for stillingen vektlegges, og kandidaten må ha de personlige egenskapene en virksomhet som er underlagt sikkerhetsloven krever. Kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

Qualifications:
 • Naturvitenskapelig utdanning på masternivå
 • Minimum 5 års erfaring med arbeid innen strålevern og nukleær sikkerhet
 • God kjennskap til nasjonale lover og forskrifter knyttet til strålevern og nukleær sikkerhet
 • God kjennskap til strålevern, strålingsfysikk, radioaktivitet, reaktorfysikk, måling av stråling og radioaktivitet, dosimetri, instrumentering, biologiske effekter av stråling og mekanismer for spredning av radioaktivitet i miljøet
Prefered profile:
 • Strukturert og ansvarsbevisst
 • Selvstendig og målrettet
 • Gode samarbeidsevner på tvers i organisasjonen
 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig på norsk (eller annet skandinavisk språk)
 • Analytisk og evne til å se det store bildet
Location:
Halden
Application deadline:
2020-10-04
Laboratorieingeniør, gammaspektrometri 
Kjeller 
2020-10-04 
Description:

Den nukleære virksomheten på Kjeller omorganiseres for å være rustet for nye utfordringer knyttet til dekommisjonering. Avdeling Strålevern og fysikk vil i den framtidige nukleære organisasjonen ha det faglige ansvaret for strålevern, miljøovervåking og fysikkberegninger opp mot de nukleære anleggene på Kjeller. Dette innebærer å følge opp strålevernsforhold knyttet til drift av anleggene, lagring og håndtering av brukt brensel og radioaktivt avfall, samt kommende dekommisjoneringsprosjekter, etter interne og eksterne krav.

Avdelingen har behov for å bygge opp kompetanse og kapasitet til å gjennomføre målinger av prøver knyttet til drift og dekommisjonering, og søker derfor etter en laboratorieingeniør som skal ha hovedansvaret for oppbygging og daglig drift av laboratoriet.

We offer:
 • Muligheten til å jobbe med et viktig og krevende samfunnsoppdrag
 • Bli en del av et kunnskapsrikt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn og arbeidsvilkår etter avtale
 • Sosiale goder inkludert pensjon, ulykkes- og gruppelivsforsikring

 

Arbeidssted vil primært være Kjeller, men en del reiser til Halden må påregnes. 

Vi benytter bakgrunnsjekk som en del av vår rekrutteringsprosess.

Personlig egnethet for stillingen vektlegges, og kandidaten må ha de personlige egenskapene en virksomhet som er underlagt sikkerhetsloven krever. Kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

Qualifications:
 • Naturfaglig utdanning på masternivå, gjerne innen måleteknikk
 • Det er ønskelig med erfaring med arbeid med gammaspektrometrisk analyse
 • Kjennskap til radioaktivitet, radioaktivitetsmålinger og instrumentering er en fordel
 • Erfaring med praktisk laboratoriearbeid, inkludert systemer for kvalitetssikring og kvalitetskontroll  
 • God formuleringsevne både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
Prefered profile:
 • Strukturert og ansvarsbevisst, interesse for QA-arbeid
 • Selvstendig og målrettet
 • Problemløser
 • Kundeorientert
 • Lagspiller
 • Lærevillig  
 • Stort fokus på sikkerhet og sikkerhetskultur
Location:
Kjeller
Application deadline:
2020-10-04
Avdelingsleder Divisjon Radiofarmasi, sektor Produksjon 
Kjeller 
2020-10-11 
We offer:
Divisjon Radiofarmasi er en del av IFE og holder til på Kjeller. Vi har en verdensledende produksjonsvirksomhet innen radioaktive legemidler, og har en komplett infrastruktur for utviklingsløpet helt fra forskning til global distribusjon. Vi er i dag mer enn 130 medarbeidere fordelt på tre sektorer; Radiofarmasøytisk Produksjon, Grossist og FoU. Divisjon Radiofarmasi har nærmere 70 års erfaring med produksjon av radiofarmaka, og samarbeider med noen av verdens ledende legemiddelselskaper i utvikling av nye, effektive kreftlegemidler. Divisjonen jobber også med planer for fremtidig utbygging av sine fasiliteter på Kjeller for å kunne ta på seg oppdrag fra større og mindre kunder fra både inn og utland. Avdeling for Visuell kontroll og pakking (VIP) er plassert i sektor Radiofarmasøytisk produksjon på Kjeller og har for tiden 17 ansatte. Nåværende leder for én av produksjonsavdelingene skal over i annen intern stilling og vi søker hennes etterfølger. Avdelingen er ansvarlig for den viktige sluttpakkingen av sektorens kommersielle produkt og deltar i flere utviklingsprosjekter inn mot produkter i klinisk utprøvning. Stillingen rapporterer til Sektordirektør og jobber samtidig tett med andre avdelinger i både sektor og divisjon, samt andre interne ressurser på IFE, leverandører og samarbeidspartnere. Søk stillingen her. Rollebeskrivelse, avdelingsleder: Du vil være ansvarlig for drift og utvikling av en av de to produksjonsavdelingene i sektoren. Avdelingen har ansvar for metoden visuell kontroll, noe som inkluderer både drift og metodeutvikling inn mot alle produkter som produseres i sektoren. Avdelingen har også ansvar for pakking av kommersielt produkt, samt å bidra inn til utvikling av pakkeløsninger for nye produkter. Det er stort fokus på HMS i organisasjonen og som avdelingsleder vil du spille en viktig rolle i dette arbeidet. Du vil også ha overordnet ansvar for avdelingens oppfølging av divisjonens kvalitetssystem. Rollen som avdelingsleder vil også være ansvarlig for varierte prosjekter avdelingen leder eller deltar i. I tillegg jobber avdelingen aktivt med kontinuerlig forbedring og Lean, hvor du har en sentral rolle i arbeidet i egen avdeling, på sektor- og divisjonsnivå. Som leder skal du ta ansvar for din avdeling gjennom målsetninger, budsjetter og produksjons- og markedsplaner. Du er overordnet ansvarlig for alle aktivitetene i avdelingen og du må sørge for oppfølging av dine medarbeidere i deres hverdag. Vi er avhengig av at du bygger tillit og gode relasjoner til ulike aktører både internt og eksternt, samtidig som du også besitter en faglig tyngde og har god innsikt i bransjen. Du utvikler mennesker gjennom delegering, ansvarliggjøring og veiledning, i tillegg til å fremme karriere- og selvutvikling. Vi ønsker å skape en stabil og bekreftende atmosfære hvor man støtter og oppmuntrer teamet. Arbeidsoppgaver:
 • Ansvar for strategisk utvikling av avdelingen i tråd med overordnede strategier og mål
 • Ansvarlig for avdelingens resultater, personalansvar og for utvikling av de ansatte
 • Oppfølging av kunder og samarbeidspartnere relatert til avdelingens arbeid
 • Kostnadsbudsjett og kostnadsoppfølging
 • Aktiv deltakelse i sektorens ledergruppe og rapportering til sektordirektør
 • Bidragsyter i form av videreutvikling og strategiarbeid på avdeling, sektor og divisjonsnivå
Kvalifikasjoner: Du har en høyere utdanning, fortrinnsvis Masternivå, innen tekniske fag eller andre naturvitenskaplige fag. For å lykkes i rollen må du ha solid ledererfaring med gode resultater og helst innen farmasøytisk produksjon. Det blir sett på som en stor fordel at du har erfaring med Good Manufacturing Practice (GMP) og har forståelse for HMS, kvalitetssystemer og strålevern. Personlige egenskaper:
 • Inkluderende, empatisk og med gode samarbeidsevner
 • Nøyaktig, strukturert og kvalitetsbevisst
 • Robust, selvstendig og med utpregede lederegenskaper
 • Endringsvillig, tilpasningsdyktig og løsningsorientert
 
Location:
Kjeller
Application deadline:
2020-10-11

Who works at IFE?

IFE's Instagram account presents the people at IFE; "humans of IFE"
IFE’s Instagram account presents the people at IFE; “humans of IFE”

Curious about who works at IFE and what we do? Follow us on Instagram @humansofife. Here we present employees who work in different functions, from researchers and engineers within our various disciplines, to administration and support staff. Our people are our most important resource!

Links:

Master thesis at IFE?

Lab work at IFE

IFE has extensive collaboration with students at master level, and many departments offer guidance and access to experimental facilities at IFE for master students.

You can contact the Department Head or other contact persons with your own suggestions and ideas for a master project. Please find the appropriate contact person on our organization or contact web pages.

See some predefined master projects below and more on our Norwegian page.

Links:

Employee benefits

At IFE, we have employee benefits that will help to assure security, stimulate physical activity and contribute to a good work-life balance.

Your employee benefits:
• Collective pension scheme through the Norwegian Public Service Pension Fund
• Mortgages through the Norwegian Public Service Pension Fund
• Collective personnel insurance and disability pension and survivor’s pension
• Flexible working hours
• Full salary during parental leave and illness
• Extra day off in connection with Christmas and New Year
• Support for education

In addition, we can offer:
• Corporate sports team and support for fitness center
• Canteen arrangements