Career

At IFE, Institute for Energy Technology, researchers from over 38 countries work for a better future. Our research reactors have built outstanding expertise for 70 years and enabled us to handle unique projects. They have led to improved nuclear safety in our neighboring countries and around the world, and are also central to the development of cancer drugs and innovative material research in Norway and internationally.
Master- and Phd-students at IFE. Photo: Espen Solli.

We participate in large, international projects, and 40 per cent of IFE’s income comes from international projects. IFE is working with the whole spectrum of energy. Our researchers contribute to the development of next generation of battery technology, lower emissions from oil and gas, zero emissions in the transport sector and better solutions for sun, wind and hydrogen. We produce and develop cancer drugs.

IFE’s workplace is characterized by a good working environment, and offers competitive wages and working conditions. We focus on competence development and are strongly committed to health, environment and safety.

We look for you who are interested in developing your skills together with our employees. You have a desire to work in an international, leading professional environment where there are great opportunities for growth and development. We are dedicated to delivering research that creates changes.

Vacant positions

Position

Location

Application deadline

Seniorforsker - solcelleutvikling 
Kjeller 
2020-08-17 
Description:

For English click here.

Solcelleindustrien har vokst i et forrykende tempo over mange år med en vekstrate på 20-30 % per år. Globalt ble det bygd mer ny solcellekapasitet enn noen annen energiform i 2019 hvor nye solcelleinstallasjoner var betydelig større enn nybygging av fossilbasert energiproduksjonskapasitet. Innen slutten av 2019 hadde nesten 630 GWp med solcellekapasitet blitt installert globalt, noe som dekker omtrent 3 % av verdens elektrisitetsforbruk. Størstedelen av disse solcellene (mer enn 90 %) er basert på tynne skiver av silisiumkrystaller, vanligvis kalt wafere.

Med innføringen av stadig mer avansert høyeffektiv solcelledesign får materialkvaliteten i silisiumwaferne økt betydning. Forståelsen av egenskapene til defekter og urenheter i silisiummaterialet er derfor sentralt for å kunne øke ytelsen til moderne solceller. I tillegg til ytterligere å forbedre wafermaterialet, kan mye fortsatt gjøres for å øke effektiviteten til solcellene ved å utvikle nye solcellearkitekturer, blant annet ved å inkludere andre materialer i solcellen slik man gjør i tandemsolceller.

Vi ser etter en forsker/seniorforsker som skal jobbe med et vidt spekter av spørsmål knyttet til solcellematerialer og solcelleteknologi. Ekspertise innen minst ett område er forventet. Kandidaten vil ha muligheten til å bygge erfaring innen andre relaterte temaer vi jobber med på IFE. Arbeidet vil gjøres i tett samarbeid med norske industripartnere på oppgaver som trenger løsning raskt og med utvikling som har en lenger tidshorisont. Vi fokuserer også på utvikling av fremtidens solcelleteknologi. Vi forventer at kandidaten har en god forståelse og interesse for dagens utvikling innen solcelleteknologi i tillegg til å kunne oversette grunnleggende vitenskapelig kunnskap til fremtidige solcelleprodukter. Arbeidet vil gjennomføres i et dyktig team med et veletablert internasjonalt nettverk. Ved avdeling for solenergi ved IFE kan vi tilby moderne laboratoriefasiliteter hvor vi har den eneste pilotlinjen for solcelleproduksjon i Norge. I tillegg er moderne karakteriseringsutstyr tilgjengelig for å måle solcelleytelse og materialegenskaper.

Qualifications:
 • Dr.grad/PhD eller tilsvarende akademisk grad i fysikk, kjemi, materialvitenskap eller lignende felt
 • Evne til å planlegge og utføre eksperimenter, analysere resultater, oppsummere og konkludere
 • En bakgrunn i materialvitenskap, faststoff-fysikk, halvlederprosessering, uorganisk kjemi, nanoteknologi eller relaterte områder
 • Ekspertise innen ett eller flere av de følgende områdene vil være en fordel
  • Solcellefysikk, -design og -simulering
  • Avansert karakterisering av silisium og andre materialer
  • Silisiumwaferanalyse
 • Ferdigheter innen programmering og dataanalyse, f.eks. Matlab eller Python
 • Har publikasjoner i fagfellevurderte tidsskrift
 • Erfaring med utvikling og ledelse av forskningsprosjekter, helst innen EUs forskningsprogrammer og/eller de norske/skandinaviske forskningsprogrammene
 • Utmerkede skriftlig og muntlig kommunikasjonsferdigheter i engelsk (arbeidsspråket i avdelingen er i stor grad engelsk)
 • Norskkunnskaper er en fordel
 • Erfaring med risikovurderinger/HMS-vurderinger i en laboratoriesetting er en fordel
Prefered profile:
Vi ser etter en motivert og resultatorientert kandidat som har svært gode problemløsningsferdigheter. Den riktige kandidaten vil også delta aktivt, og være en god samarbeidspartner, i faggruppen. Det er forventet at kandidaten er entusiastisk i å utvikle ny kunnskap og egenskaper som bidrar til å utvide mulighetene vi har i laboratoriet og som understøtter målet vårt om å levere teknologi våre partnere, og samfunnet, trenger.
Location:
Kjeller
Application deadline:
2020-08-17
PhD research fellow in corrosion 
Kjeller 
2020-08-25 
Description:
Institute for Energy Technology (IFE) is looking for motivated candidates for a PhD research fellow position in the Corrosion Technology Department. The position is fully funded for 3 years and is part of a joint research project between IFE and the University of Stavanger (UiS). The project is funded by the Research Council of Norway and oil and gas companies. The PhD student will be affiliated with the University of Stavanger. Work place will be at IFE at Kjeller. 
 
You will join a dynamic group focused on applied corrosion research in close cooperation with international oil companies. We are working to assure safe transport of oil, gas and CO2 in pipelines and aim to develop better models to predict corrosion rates.
 
You will work together with scientists at IFE in a project aiming to expand knowledge on corrosion occurring top-of-the-line in pipelines transporting unprocessed natural gas. Your contribution will involve carrying out lab experiments focusing on chemistry and corrosion in the condensing water phase, setting the results in context with existing knowledge and contribute to developing models to predict corrosion rates. You will have the opportunity to publish your results in peer-reviewed international scientific journals and present at international conferences in corrosion and materials science.
Qualifications:
 • Master’s degree or MSc in chemistry, materials science, physics or closely related disciplines, fulfilling  UiS’ requirements for admission to PhD programs (typically Master’s degree with an average grade weighted at B or better, see https://www.uis.no/research-and-phd-studies/phd-studies/admission/)
 • Knowledge of electrochemistry and corrosion
 • Experience with characterisation of materials is a plus
 • Experience with tools for modelling chemical and physical processes is a plus
Prefered profile:
We need a motivated person who has good problem-solving skills and who will be an active participant and collaborator in our group. You will have the chance to gain knowledge and skills that will support and extend the opportunities for you as a developing scientist and for us as a research group. 
Location:
Kjeller
Application deadline:
2020-08-25
Tekniker 
Kjeller 
2020-08-28 
Description:
Avdeling for kontroll og distribusjon er grossist og detaljist for radiofarmaka i Norge. Grossistvirksomheten inngår i divisjon for radiofarmasi ved Institutt for energiteknikk. Våre hovedoppgaver er å skaffe norske sykehus radiofarmaka, levere radiofarmaka til kliniske utprøvninger i inn- og utland samt distribusjon av kontraktsproduserte legemidler. Vi mottar og forsender rundt 100-150 ordre i uka til norske sykehus. Avdelingen består i dag av 26 ansatte. Stillingen lyses ut da en av våre erfarne teknikere  går over i en annen stilling.
 
Qualifications:
 • Fullført videregående skole
 • Erfaring fra grossistvirksomhet med legemidler, legemiddelhåndtering, transport av farlig gods og/eller håndtering av radioaktivt materiale er en fordel
 • Kjennskap til regelverket for god distribusjonspraksis (GDP) eller god tilvirkningspraksis (GMP) er en fordel
 • Erfaring med bruk av SAP som ERP vil bli tillagt vekt
Prefered profile:
 • Strukturert
 • Kvalitetsbevist
 • Evnen til å arbeide selvstending
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på tvers i organisasjonen

 

Location:
Kjeller
Application deadline:
2020-08-28
Department Head Human-Centred Digitalization 
Halden 
2020-08-31 
Description:

Department Head: Human-Centred Digitalization
We are looking for a motivational and research-oriented manager to lead our Department of Human-Centred Digitalization.
The Department Head’s role involves developing and managing the department and creating an inspiring environment where the best minds can thrive. The Department Head reports to the Director of the sector and participates in the sector’s management team. Candidates should be able to demonstrate excellent interpersonal and communication skills and the ability to build strong relationships throughout the organisation.


The department of Human-Centred Digitalization (HCD) seeks to enable organisations to exploit the full potential of emerging technologies and analytics by producing state-of-the-art knowledge on how to develop and adapt technology and organisations based on human strengths and limitations.  The department core research areas are human-technology interaction, human-systems performance analysis and evaluation, and work systems design. We perform empirical research in simulator-based operational environments in the MTO-labs as well as in the industry, on how individuals and organizations efficiently and safely interact with increasingly more advanced and intelligent technology; on how research methods can enable integration of new knowledge into the design of systems, operations and on-line decision making; and how adaptive expertise can be engineered into organizations to support performance in changing environments. A substantial part of the research activities are performed within the international OECD Halden Reactor Project and in research projects for the Research Council of Norway. Bilateral and multilateral projects are carried out for the nuclear industry, the petroleum industry, and other industries.
We seek to address the following main questions:

 • How do individuals interact with increasingly intelligent technologies?
 • How can we best enable humans to perform in digital organizations?
 • How can emerging technologies be used for innovating our ways of working?

Qualifications:
 • Education level: PhD, M.Sc., or B.Sc.
 • Research experience that aligns with the department’s research focus.
 • Experience from leadership roles in research based organisations and coordination of research projects.
 • Experience from marketing and selling research Projects.
Prefered profile:
 • A motivational leader. (A good leader that motivates and manages staff effectively, and builds a positive working environment)
 • Customer and sales oriented with an understanding for customer needs.
 • Results focussed with an ability to deliver on expectations.
 • Team player that brings out the best in our People.
 • Ability to find innovative solutions.
 • Fluency in English oral and written. Scandinavian Languages is an advantage.

 We perform background checks as part of our recruitment process

Location:
Halden
Application deadline:
2020-08-31
Department Head Applied Data Science 
Halden 
2020-08-31 
Description:

Department Head: Applied Data Science

 We are looking for a motivational and business-oriented manager to lead our Department of Applied Data Science.

The role involves developing and managing the department and creating an inspiring environment where the best minds can thrive. The Department Head reports to the Director of the sector and participates in the sector’s management team. Candidates should be able to demonstrate excellent interpersonal and communication skills and the ability to build strong relationships throughout the organisation.  

The Department of Applied Data Science aims at improving the understanding of complex and diverse data to predict equipment failure, optimise production, and enable more informed decision making in all levels of an organisation. We deliver methods and solutions for new revenues and value-producing opportunities in digital systems.
To address these challenges the team applies their competences in data analytics, computer science and process modelling. We aim at strengthening the cooperation with leading national and international academic environments within our research areas. Our project portfolio extends across a range of industries, including traditional process industry, nuclear, petroleum, and energy production and distribution. IFE’s laboratory facilities provide unique possibilities for evaluating our solutions in realistic environments.

Our solutions are:

 • data-driven decision support systems based on AI, machine learning and data analytics
 • condition monitoring and process optimization techniques
 • advanced information visualization and interaction
Qualifications:
 • Education level: PhD or M.Sc.
 • Research experience that aligns with the department’s research focus.
 • Experience from leadership roles in research-based organisations and coordination of research projects.
 • Experience from marketing and selling research Projects.
Prefered profile:
 • An excellent leader that motivates and manages staff effectively, and builds a positive working environment.
 • Customer and sales oriented with an understanding of customer needs.
 • Results focussed with an ability to deliver on expectations.
 • Team player that brings out the best in our people.
 • Ability to find innovative solutions.
 • Fluency in English oral and written. Scandinavian Languages is an advantage.

  We perform background checks as part of our recruitment process

Location:
Halden
Application deadline:
2020-08-31
Post doc - offshore wind turbine control systems 
Kjeller 
2020-09-01 
Description:

IFE's Wind Energy Department

 • IFE has had an organization unit with wind energy R&D as primary focus for over 40 years.
 • Offshore wind turbines has been the primary focus the last 12 years.
 • We work closely with both industry, research institutes and universities.
 • We have significant experience with most offshore wind turbine concepts, both bottom fixed and floating.
 • We develop and/or analyze complete offshore wind turbines or their components.
 • We assist engineering, enabling them do what they want themselves.
 • We develop and sell our own state of the art offshore wind turbine simulations software 3DFloat, which is one of the most advanced such tools today.
 • We measure our success by our impact on the offshore wind industry.
 • Our goal is to enable our industry partners to produce new values of a significant magnitude for society.
Qualifications:
 • PhD degree or equivalent competence relevant for the described work on offshore wind turbine controllers
 • Competence within numerical modelling of wind turbines is desirable
 • Competence within programming
 • Very good oral and written English and Norwegian
 • Ability to obtain a Norwegian security clearance
Prefered profile:
 • Ability to work well both independently and in teams
 • Creative, curios and goal driven
Location:
Kjeller
Application deadline:
2020-09-01
Engineer in Analytical Chemistry 
Kjeller 
2020-09-01 
Description:

Department of Reservoir Technology invites applications for a position of Engineer/Senior Engineer in Analytical Chemistry. The Department of Reservoir Technology works on challenges mainly related to providing affordable energy to the world and development of climate solutions. This includes project on CO2 storage, reservoir studies for the oil and gas industry and environmental technology used to monitor environmental toxins. The competence of the researchers and technical personnel in the department are varied and encompass: 

 • Laboratory and numerical studies of fluid-rock interaction related to hydrocarbon formation, migration, exploration and production, geothermal energy, CO2
  injection and storage; 
 • Chemical characterization of geological formations for wide spectrum of surface and subsurface applications; 
 •  Tracing of pollution and fingerprinting of contamination in ecological systems, landfills, industrial sites.

We have several laboratories with a wide selection of equipment for chemical analyses including both high precision ICP-MS and multi-collector ICP-MS instruments, a microscope Laser ablation ICP-MS setup (LA-ICP-MS), as well as several gas-source IRMS instruments, X-ray diffractometer, and several GC-MS instruments. Our laboratory is a part of the European infrastructure for carbon dioxide research ECCSEL (www.eccsel.org/ ). Alongside our research activities we offer several commercial analytical services for external customers in the areas of marine ecology, ground water geology, biogas producers and the oil and gas industry. Our work supports internal and external research projects and gives commercial services for external customers in the areas of marine ecology, ground water geology, biogas producers and the oil and gas industry.

Qualifications:
 • MSc/BSc or other relevant education
 • Proficient in analytical chemistry and/or geochemistry
 • Minimum 3-year experience after MSc or 5-year experience after BSc
 • Experience with ICP-mass spectrometry and/or Isotope Ratio Mass spectrometry
Prefered profile:
 • Strong technical background
 • Ability to take initiatives, creative and solution-minded
 • Practical, precise and quality-minded
 • Familiar with team work on applied research projects
 • Good cooperation and communication skills
Location:
Kjeller
Application deadline:
2020-09-01
Postdoctoral researcher - technology for combined solar electric and thermal energy production (PV/T) 
Kjeller 
2020-09-04 
Description:

IFE has a 2-year postdoctoral researcher position open within the project “Key technologies and demonstration of combined cooling, heating and power generation for low-carbon neighbourhoods/buildings with clean energy – ChiNoZEN.” This is a project jointly funded by the Ministry of Science and Technology (MOST) in China and the Research Council of Norway (RCN).

Distributed hybrid PV/T systems generate heat and electricity based on a same component. Using the most common PV/T technology, water is heated by the collector and simultaneously cools down the solar cells so that the PV generation efficiency is increased compared to a stand-alone PV system. This supposes that the water is heated at a moderate temperature level to keep the PV efficiency high, a temperature level that is not useful for many building applications. To effectively reach higher temperatures, a heat pump (HP) system driven by the PV/T electricity may be used.

The research topic of this postdoctoral position is to evaluate different PV/T technologies with the aim of improving performance. The effect of PV performance on thermal energy production due to different solar cell architectures and module designs will be investigated in order to find the best PV module design for a PV/T system.

  Qualifications:
  • PhD or equivalent academic degree in physics, chemistry, materials science or similar field
  • An experimentalist view: Ability to plan and perform experiments, analyze results, summarize and conclude
  • Expertise within one or more of the following topics will be beneficial
   • Experimentation on silicon-based PV modules
   • Solar cell physics, design and simulation
   • Solar thermal technology research
   • Proficiency in simulation and data analysis, e.g. in Matlab or Python
  • Experience from industry led technical development is a benefit
  • Publications in peer-reviewed scientific journals
  • Excellent written and oral communication skills in English (the department’s working language is English)
  Prefered profile:
  We are looking for a motivated person who is result oriented and has excellent problem-solving skills, and who will be an active participant and collaborator in the group.
  Location:
  Kjeller
  Application deadline:
  2020-09-04

  Who works at IFE?

  IFE's Instagram account presents the people at IFE; "humans of IFE"
  IFE’s Instagram account presents the people at IFE; “humans of IFE”

  Curious about who works at IFE and what we do? Follow us on Instagram @humansofife. Here we present employees who work in different functions, from researchers and engineers within our various disciplines, to administration and support staff. Our people are our most important resource!

  Links:

  Master thesis at IFE?

  Lab work at IFE

  IFE has extensive collaboration with students at master level, and many departments offer guidance and access to experimental facilities at IFE for master students.

  You can contact the Department Head or other contact persons with your own suggestions and ideas for a master project. Please find the appropriate contact person on our organization or contact web pages.

  See some predefined master projects below and more on our Norwegian page.

  Links:

  Employee benefits

  At IFE, we have employee benefits that will help to assure security, stimulate physical activity and contribute to a good work-life balance.

  Your employee benefits:
  • Collective pension scheme through the Norwegian Public Service Pension Fund
  • Mortgages through the Norwegian Public Service Pension Fund
  • Collective personnel insurance and disability pension and survivor’s pension
  • Flexible working hours
  • Full salary during parental leave and illness
  • Extra day off in connection with Christmas and New Year
  • Support for education

  In addition, we can offer:
  • Corporate sports team and support for fitness center
  • Canteen arrangements