Strategisk samarbeid med Husqvarna om Industri 4.0

IFE og Husqvarna Group Norge AS inngikk i februar avtale om et langsiktig strategisk samarbeid om overgangen til Industri 4.0.

IFE har kompetanse på en rekke områder som inngår i innovasjonsarbeidet Husqvarna nå går i gang med.  – Vi skal blant annet bistå med analyse av gevinstmuligheter, oppfølging av kompetanse- og organisasjonsutvikling, tilstandsbasert vedlikehold, visualisering av prosessinformasjon, sikker bruk av roboter og automatisering samt sikring av stabil produksjon ved hjelp av Security/Cyber Security, forteller IFEs forskningsdirektør for Digitale Systemer, Tomas Nordlander.

– Vi skal være en sparringspart og utnytte både våre nettverk og vår kompetanse i et langsiktig, innovasjonsdrevet samarbeid om forskning og utvikling (FOU). Dette vil være anvendt forskning som skaper resultater for Husqvarna. Det overordnede målet er å sikre at Husqvarna Sarpsborg blir konsernets flaggskip basert på moderne industriprosesser, fastslår Petter Kvalvik, leder av IFEs strategiske digitaliseringssatsning.

Avtalen ble signert av forskningsdirektør Tomas Nordlander fra IFE og fabrikksjef Michael Thörn fra Husqvarna på fabrikken i Sarpsborg 5. februar 2019.

 

Nordlander, Tomas

Digitale systemer,

Relaterte artikler

Kontakt