Solutions and strategies for operation and maintenance of utility-scale solar power plants

Hovedmålene i dette prosjektet er å forbedre effektiviteten og redusere kostnadene relatert til drift og vedlikehold og forbedre ytelsen og påliteligheten til Scatec Solar og Equinors eksisterende og framtidige solcelleparker.

Startdato: 2018-01-01

End date: 2021-12-31

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet bringer sammen den teknologiske kunnskapen og brede erfaringen fra Scatec Solar, en av verdens ledende solenergiprodusenter, Equinor, et selskap med omfattende erfaring fra drift og vedlikehold i energisektoren, Prediktor, en ledende bedrift innen programvareutvikling for solcelleindustrien og IFE, den ledende norske gruppen på solcelleteknologi.

Solcelleindustrien har vokst med en ekstraordinær fart i flere år. Det har hvert år siden 2016 blitt installert mer ny kapasitet av solenergi enn noen annen energikilde i verden, og ved utgangen av 2018 hadde 500 GWpeak solenergi blitt installert på verdensbasis. Mesteparten av denne kapasitetsøkningen er installert i store solkraftverk tilkoblet nettet, som vist under. Hovedårsaken til denne raske veksten er en dramatisk reduksjon i kostnader. Dette betyr at betydningen av kostnader relatert til drift og vedlikehold av solcelleparker er av stadig større betydning, og er i ferd med å utvikle seg til en av de viktigste forskningsfeltene innen solcelleteknologi på verdensbasis.

Hovedmålene i dette prosjektet er å 1) Forbedre effektiviteten og redusere kostnadene relatert til drift og vedlikehold og 2) Forbedre ytelsen og påliteligheten til Scatec Solar og Equinor’s eksisterende og framtidige solcelleparker.

For å nå disse målene vil vi benytte oss av ulike data-intensive analysemetoder, som alle tar utgangspunkt i den veldig store datastrømmen av strømproduksjon- og sensordata som til enhver tid blir generert av solcelleparkene vi følger. Sammen med nøye utvalgte eksperimenter og forbedret instrumentering kan dette gi ny kunnskap som igjen kan brukes til å øke ytelsen og konkurranseevnen til solenergi i tiden framover. Dette er et veldig spennende prosjekt for IFE, og en virkelig en mulighet til å anvende kunnskapen vår om solenergi på veldig stor skala!

IFE gjør forskning på oppdrag.
Ta kontakt med:

Marstein, Erik Stensrud

Solkraftsystemer,

901 17 762

Relaterte artikler

Kontakt