Solutions and strategies for operation and maintenance of utility-scale solar power plants

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet bringer sammen den teknologiske kunnskapen og brede erfaringen fra Scatec Solar, en av verdens ledende solenergiprodusenter, Equinor, et selskap med omfattende erfaring fra drift og vedlikehold i energisektoren, Prediktor, en ledende bedrift innen programvareutvikling for solcelleindustrien og IFE, den ledende norske gruppen på solcelleteknologi.

Solcelleindustrien har vokst med en ekstraordinær fart i flere år. Det har hvert år siden 2016 blitt installert mer ny kapasitet av solenergi enn noen annen energikilde i verden, og ved utgangen av 2018 hadde 500 GWpeak solenergi blitt installert på verdensbasis. Mesteparten av denne kapasitetsøkningen er installert i store solkraftverk tilkoblet nettet, som vist under. Hovedårsaken til denne raske veksten er en dramatisk reduksjon i kostnader. Dette betyr at betydningen av kostnader relatert til drift og vedlikehold av solcelleparker er av stadig større betydning, og er i ferd med å utvikle seg til en av de viktigste forskningsfeltene innen solcelleteknologi på verdensbasis.

Hovedmålene i dette prosjektet er å 1) Forbedre effektiviteten og redusere kostnadene relatert til drift og vedlikehold og 2) Forbedre ytelsen og påliteligheten til Scatec Solar og Equinor’s eksisterende og framtidige solcelleparker.

For å nå disse målene vil vi benytte oss av ulike data-intensive analysemetoder, som alle tar utgangspunkt i den veldig store datastrømmen av strømproduksjon- og sensordata som til enhver tid blir generert av solcelleparkene vi følger. Sammen med nøye utvalgte eksperimenter og forbedret instrumentering kan dette gi ny kunnskap som igjen kan brukes til å øke ytelsen og konkurranseevnen til solenergi i tiden framover. Dette er et veldig spennende prosjekt for IFE, og en virkelig en mulighet til å anvende kunnskapen vår om solenergi på veldig stor skala!