Jan Braly Kihle

Seniorforsker / Senior geolog
employee

Utdannelse:
1990-1991: Dr. stip. NTNF Geologi, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Tyskland
1985-1989: C. Sc. Mineralogi/Metamorf petrologi, Institutt for Geologi, Univ. Oslo
1983-1985: C. Mag. Geologi, Universitet i Oslo
1983-1984: C. Mag. Kjemi, Universitet i Oslo

Ekspertise:

  • Mineralogi
  • Petrologi
  • Væskeinneslutninger (Fluid inclusions)
  • Fluorescens & Raman Spektroskopi
  • CO2-mineralreaksjoner
  • Hydrocarbon Core Scanning (HCS™)
  • Mikroskopi
  • Gemologi