Radiopharmaceutical

Sammen med våre partnere arbeider vi kontinuerlig med utvikling, produksjon og distribusjon av dagens og morgendagens radioaktive legemidler, for å sikre norske og utenlandske pasienter tilgang til best mulig diagnostikk og behandling av alvorlig sykdom.

Radioaktive legemidler (radiofarmaka) benyttes til å skape bilder av organer og lesjoner, og for å behandle forskjellige sykdommer, slik som kreft.

En stadig økning i behovet for radiofarmaka skaper betydelige vekstmuligheter, både i Norge og på globalt nivå. IFEs Divisjon Radiofarmasi har omfattende  kompetanse og infrastruktur rundt utvikling, produksjon og distribusjon av radiofarmaka, noe som gir oss en unik posisjon til å ta del i denne veksten.

IFE ivaretar også produksjon av legemidler som ikke er kommersielt tilgjengelig på markedet. Vi  utfører også spesialtilpasning av produkter etter oppdragsgivers behov, samt radioaktiv merking av peptider, proteiner og andre aktuelle substanser til bruk i forskning og kliniske studier.

Divisjon Radiofarmasi har dedikerte laboratorier for produksjon, pakking og kvalitetskontroll av radiofarmaka. Laboratoriene er klassifisert både med hensyn på renhetsklasser i henhold til internasjonale GMP-regler (Good Manufacturing Practice), og med hensyn på strålevernslovgivning. Herfra distribueres også alle radioaktive legemidler til det norske markedet.

Radiofarmasi består av tre sektorer:

  • Radiofarmasøytisk produksjon
  • Radiofarmasøytisk grossist
  • Radiofarmasøytisk FoU