Research for a better future

IFE conducts research for a better future. Since 1948, we have been a frontrunner in international energy research. We contribute to new solutions in renewable energy, petroleum and industry. We develop zero-emission transport solutions, digital systems and ground-breaking cancer medicine.

Renewable energy

Nuclear technology

Materials technology

Digitalization

Radiopharmacy and health

Oil and gas

Industry and environment

Safety and security

Research Centers hosted by IFE

To work at IFE

Se our vacant positions:

Vacant positions

Strålevernsingeniør 
Kjeller 
Farmasøyt til radiofarmasøytisk grossistvirksomhet 
Kjeller 
Description:
Divisjon Radiofarmasi ved IFE har nærmere 70 års erfaring med produksjon av radiofarmaka og samarbeider med noen av verdens ledende legemiddelselskaper i utvikling av nye, effektive kreftlegemidler. I løpet av 2022 skilles virksomheten ut og etableres som eget AS. Med våre norske og multinasjonale samarbeidspartnere utvikler, produserer og distribuerer vi banebrytende legemidler for kreftpasienter over hele verden.

Avdeling for kontroll og distribusjon er grossist og detaljist for radiofarmaka i Norge. Våre hovedoppgaver er å forsyne norske sykehus med radiofarmaka, levere radiofarmaka til kliniske utprøvninger i inn- og utland, samt distribusjon av kontraktsproduserte radiofarmaka fra produksjonsanlegget på IFE. Avdelingen har i dag 26 ansatte. Stillingen lyses ut da en av våre erfarne farmasøyter skal over i en annen stilling internt.

Bli en del av vårt spennende verdensledende produksjons- og utviklingsmiljø innen radioaktive legemidler:
Qualifications:
 • Master i farmasi/cand.pharm. eller bachelor i farmasi/reseptar
 • Autorisasjon som farmasøyt med ekspedisjonsrett i Norge er en forutsetning
 • Erfaring fra grossistvirksomhet med legemidler og erfaring med håndtering av radioaktive legemidler er en fordel
 • Kjennskap til regelverket for god distribusjonspraksis (GDP) eller god tilvirkningspraksis (GMP) er en fordel
 • Norsk, meget god fremstillingsevne skriftlig og muntlig
 • Engelsk, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Prefered profile:
 • Selvstendig med høy gjennomføringsevne
 • Analytisk, systematisk og nøyaktig
 • Kvalitetsbevisst og helhetsorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Location:
Kjeller
Application deadline:
31.januar 2022
Virksomhetscontroller 
KJELLER 
Description:

IFE er inndelt i tre virksomhetsområder: Forskning og utvikling (FOU), Radiofarmasi (RF) og Nukleærteknologi (NUK). Virksomhetsområdene er videre inndelt i divisjoner, sektorer og avdelinger.

IFEs FOU område er i dag om lag 300 ansatte fordelt på to divisjoner: Energi og miljøteknologi (ENET) og Digitale systemer (DS).
Ved IFE bygger vi bro mellom forskning, utdanning og industriell virksomhet. Vi har omfattende infrastruktur og fullskala laboratorier for å løfte prosjekter fra teoretiske modeller til kommersiell virksomhet. IFE har unik kompetanse og systemer innen strålevern og miljøovervåking av radioaktive og kjemiske utslipp. Det gjør oss til en viktig partner for bedrifter som vil forske, utvikle og produsere nye løsninger for fornybar energi og medisin ved bruk av radioaktive kilder.

Digitaliseringen av samfunnet tar oss inn i en ny tid. IFE har bred digital kompetanse og bidrar til kvalitetssikring og effektivisering for kunder i offentlig virksomhet, næringsliv og industri. Når neste kapittel i historien om Norge skrives, vil det handle om hvordan vi omstiller oss. Vi må skape nye og bærekraftige arbeidsplasser. Hos IFE er vi allerede i gang – vi forsker for en bedre fremtid.

Vi søker etter en Virksomhetscontroller som skal jobbe for divisjon Energi og Miljøteknologi (ENET) på Kjeller.
Dine hovedansvarsområder vil være å sikre overordnet kontroll og styring av divisjonen. Du vil jobbe tett med de ulike nivåene i linjen og koordinatorstaben for å sikre at det økonomiske datagrunnlaget som benyttes til styring av divisjonen er korrekt. Arbeidet legger grunnlag for den økonomiske styringen og det økonomiske mulighetsrommet for divisjonen.

Virksomhetscontrolleren har en helt sentral posisjon i organisasjonens styring og vil rapportere til økonomileder.

Qualifications:

Vi søker etter deg som har:

 • Utdannelse på masternivå, relevant erfaring kan kompetanse for manglende grad
 • Relevant erfaring, helst innen controlling eller regnskap
 • Kjennskap til økonomisystemet SAP er en fordel
 • Erfaring med endringer i organisasjoner, ansvar for omstillinger
 • Erfaring fra prosjektorganisasjon/prosjektøkonomi med god forretningsforståelse
 • Erfaring med EU- og NFR prosjekter er en fordel 
 • Meget gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk
Prefered profile:

Personlige egenskaper:

 • Evne til å ta initiativ og å være ansvarlig
 • Resultat- og løsningsorientert
 • Evne til å jobbe selvstendig, så vel som i team
 • Kvalitetsorientert
 • Strukturert og systematisk – sikrer kontroll og god oversikt
 • Fleksibel
 • Mestrer kompleksitet – du klarer å navigere i en kompleks virksomhet med mange parallelle aktiviteter
 • Stor arbeidskapasitet - trives med varierte og hektiske arbeidsdager
Location:
KJELLER
Application deadline:
Snarest

Student?