Research for a better future

IFE conducts research for a better future. Since 1948, we have been a frontrunner in international energy research. We contribute to new solutions in renewable energy, petroleum and industry. We develop zero-emission transport solutions, digital systems and ground-breaking cancer medicine.

Renewable energy

Nuclear technology

Materials technology

Digitalization

Radiopharmacy and health

Oil and gas

Industry and environment

Safety and security

Research Centers hosted by IFE

To work at IFE

Se our vacant positions:

Vacant positions

Fysiker 
Halden 
Description:

Den nukleære virksomheten på IFE er omorganisert for å være rustet for nye utfordringer knyttet til dekommisjonering. Avdeling Strålevern, fysikk og kjemi ved IFEs nukleære anlegg i Halden består av 3 faggrupper med til sammen 17 ansatte.

Avdelingen har det faglige ansvaret for strålevern, overvåking av utslipp til omgivelsene, samt miljøovervåking og fysikkberegninger. Dette innebærer å følge opp strålevernsforhold knyttet til drift av anleggene, lagring og håndtering av brukt brensel og radioaktivt avfall, samt kommende dekommisjoneringsprosjekter, etter interne og eksterne krav. Avdelingen er også ansvarlig for drift av anleggets kjemi- og strålevernslaboratorier.

Avdelingen har behov for å styrke kompetanse, samt øke kapasiteten til å gjennomføre nødvendige vurderinger og beregninger knyttet til avdelingens oppgaver, og søker derfor etter en fysiker som skal inngå i avdelingens fysikkgruppe. Avdelingen bidrar også med fysikerkompetanse til andre avdelinger innen nukleær virksomhet på IFE/NND.

Vi søker derfor en motivert og engasjert fysiker til spennende oppgaver i et viktig  samfunnsoppdrag.

Qualifications:
 • Utdanning i fysikk på MSc- eller PhD-nivå
 • Kjennskap til flere av emnene strålevern, strålingsfysikk, radioaktivitet, dosimetri, reaktorfysikk, måling av stråling og radioaktivitet, instrumentering og mekanismer for spredning av radioaktivitet i miljøet er en fordel.
 • God formuleringsevne både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
Prefered profile:
 • Strukturert og ansvarsbevisst med fokus på sikkerhet og sikkerhetskultur
 • Selvstendig og målrettet
 • Problemløser
 • Gode samarbeidsevner
 • Lærevillig og proaktiv
Location:
Halden
Application deadline:
18.mai 2021
Ingeniør innen kjemiske analyser til kvalitetskontroll av radioaktive legemidler 
Kjeller 
Description:
Divisjon Radiofarmasi har nærmere 70 års erfaring med produksjon av radiofarmaka, og samarbeider med noen av verdens ledende legemiddelselskaper i utvikling av nye, effektive kreftlegemidler. Divisjonen jobber også med planer for fremtidig utbygging av sine fasiliteter på Kjeller for å kunne ta på seg oppdrag fra større og mindre kunder fra både inn og utland. 
 
Avdeling Kjemisk Kvalitetskontroll (QCK) er en del av sektor Radiofarmasøytisk Produksjon og er ansvarlig for kvalitetskontroll av produkter i både kommersiell produksjon og klinisk utprøvning, kontraktsanalyser og analyse av råvarer. Avdelingen arbeider med radioaktive legemidler, noe som gjør at det stilles krav til egen helsetilstand slik at man kan utføre arbeid med radioaktivitet og hanskebokser iht. avdelingens prosedyrer. Avdelingen har et høyt faglig nivå og et sterkt engasjement blant de ansatte. Avdelingen har i en periode behov for en ekstra ressurs og vi søker derfor en ingeniørvikar til ettårig vikariat.
Qualifications:
 • Du er utdannet ingeniør eller bachelor innen analytisk kjemi, kjemi, bioteknologi eller tilsvarende og har erfaring med kjemiske analyser og gjerne erfaring med analyse av radioaktive legemidler
 • Du har erfaring med ulike typer analyseinstrumenter og analyseteknikker
 • Du liker å arbeide praktisk på lab
 • Du har fortrinnsvis erfaring med å arbeide i henhold til Good Manufacturing Practice (GMP)
Prefered profile:
 • Analytisk og helhetsorientert med godt overblikk
 • Kvalitetsbevisst og selvstendig med gode samarbeidsevner
 • Målbevisst, initiativrik og operativ
 • Systematisk og nøyaktig
 • Teknisk interessert
Location:
Kjeller
Application deadline:
19.mai 2021
Cyber Lab. Assistant within Risk, Safety and Security 
Halden 
Description:
The Institute for Energy Technology (IFE) is an independent research foundation in Norway, with locations in Kjeller and Halden. Our vision is to be an ‘international leading research environment that actively develops innovative solutions through people and technology’. We have roughly 600 employees, with annual sales of approximately 1 billion NOK. IFE is a broad multi-disciplinary research organisation, with international top-level expertise in the fields of digital technologies, material and process technology, flow and analysis technologies, radiopharmaceutical technology and nuclear technology. Our mission is ‘Research for a better future’. We develop innovative technological solutions for both industry and public sector in more than 30 countries, and host the International OECD Halden Reactor Project. www.ife.no
 
The department of Risk, Safety and Security (RSS) conducts research, development and consultancy in risk, safety and security related to digital systems in critical infrastructure. With a long history in providing research on Software Dependability and Digital Instrumentation and Control (D&IC) within the nuclear field, the specialists in the department is today involved with competence on Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) in projects within both transport, oil and gas, energy and critical infrastructure. The Department has an increasing portfolio of projects in information- and cyber- security. The Department has established a Cybersecurity Centre for industrial control systems at IFE in Halden. The Centre is developing infrastructure and competence for providing cybersecurity assessment and training services to stakeholders involved in developing and operating critical operational technologies.
Qualifications:
 • Knowledge in information- and cyber-security or computer science
 • Knowledge of control systems for critical infrastructure 
 • Good knowledge of different operating systems, firewalling and networking are preferable 
 • Knowledge of work in teams and projects are preferable 
 • Bachlor´s degree or similar within security, computer science or technical subjects 
 • Interest in combining work within cybersecurity with an education towards Master in cyber security

Education Level

 • College/University, Bachelor grade

Languages:

 • Norwegian
 • English 

Prefered profile:
 • The successful candidate is an independent and active person
 • Stays up to date and interested to adopt new skills 
 • Communication and collaboration capabilities are emphasized 
 • The position requires good knowledge in written and spoken English 
 • The candidate is a student at HIØ within information- and cyber-security or computer science
Location:
Halden
Application deadline:
31.mai 2021

Student?