Research for a better future

IFE conducts research for a better future. Since 1948, we have been a frontrunner in international energy research. We contribute to new solutions in renewable energy, petroleum and industry. We develop zero-emission transport solutions, digital systems and ground-breaking cancer medicine.

Renewable energy

Nuclear technology

Materials technology

Digitalization

Radiopharmacy and health

Oil and gas

Industry and environment

Safety and security

Research Centers hosted by IFE

To work at IFE

Se our vacant positions:

Vacant positions

Dokumentasjonsmedarbeider/  Operatør 
Kjeller 
Description:

Divisjon Radiofarmasi har nærmere 70 års erfaring med produksjon av radiofarmaka, og samarbeider med noen av verdens ledende legemiddelselskaper i utvikling av nye, effektive kreftlegemidler. Divisjonen jobber også med planer for fremtidig utbygging av sine fasiliteter på Kjeller for å kunne ta på seg oppdrag fra større og mindre kunder fra både inn og utland. 

Avdeling for Visuell inspeksjon og pakking (VIP) har flere ansvarsområder innen produksjonen av radioaktive legemidler (radiofarmaka) ved Divisjon for Radiofarmasi på Kjeller. Avdelingen har ansvar for visuell inspeksjon, trykking av etiketter og pakking,  i tillegg til kontroll av batch dokumentasjon fra alle deler av produksjonsprosessene som divisjonen er involvert i. Avdelingen har også ansvar for alle kvalitetssystemer som inngår i de ulike aktivitetene avdelingen jobber med.

Alt arbeid foregår i henhold til godkjente prosedyrer og gjeldende regelverk for produksjon av legemidler (GMP).  Avdelingens ansatte har ulik erfaring med bl.a teknisk og akademisk bakgrunn innen prosess, bioteknologi og farmasi.  Det  gjennomføres i tillegg  autorisasjon innen hygiene og egen vurdering av helsetilstand. 

 Vi søker en ny medarbeider til fast stilling, for å sikre tilstrekkelige ressurser og fleksibilitet på avdelingen. Stillingen er todelt, hvor hovedoppgaven går ut på kontroll av dokumentasjon fra ulike produksjonsprosesser. I tillegg skal den ansatte også delta som operatør i oppgaver som visuell inspeksjon, trykking og pakking. Stillingen  rapporterer til avdelingsleder.

Du vil samarbeide tett med dokumentasjonsmedarbeidere, operatører, farmasøyter/QP og andre ansatte på egen avdeling.
I tilfelle stillingen skulle bemannes av en intern søker vil det da bli ledig vikariat i stillingen ut 2021. Det er derfor viktig at du merker søknaden om du søker fast stilling, vikariat eller begge stillinger.

Qualifications:
 • Erfaring fra arbeid som stiller høye krav til kvalitet, nøyaktighet og dokumentasjon, helst fra arbeid med kontroll av dokumenter og produksjonsprosesser. 
 • Det er en fordel om du har erfaring fra farmasøytisk produksjon og GMP.
 • Utdannelse innen naturvitenskapelig/teknisk/farmasøytisk fagområde (tilsvarende Tekniker).
 • Erfaring fra andre relevante bransjer med høye krav til kvalitet og dokumentasjon kan kompensere for manglende formell utdannelse. 
 • Gode norskkunnskaper og formuleringsevner, både muntlig og skriftlig. Erfaring med å skrive dokumenter er også en fordel
Prefered profile:
 • Du trives med å jobbe med rutinemessig kontrollarbeid.
 • Du trives med å jobbe praktisk i et produksjonsmiljø.
 • Du trives med å jobbe i grupper og samarbeider godt med ulike type mennesker.  
 • Du er arbeidsom, positiv og evner å være fleksibel.      
 • Du er strukturert, kvalitetsbevisst og trives med krav til nøyaktighet. 


Location:
Kjeller
Application deadline:
06.desember 2020
Cyber Lab. Assistant within Risk, Safety and Security 
Halden 
Description:
The Institute for Energy Technology (IFE) is an independent research foundation in Norway, with locations in Kjeller and Halden. Our vision is to be an ‘international leading research environment that actively develops innovative solutions through people and technology’. We have roughly 600 employees, with annual sales of approximately 1 billion NOK. IFE is a broad multi-disciplinary research organisation, with international top-level expertise in the fields of digital technologies, material and process technology, flow and analysis technologies, radiopharmaceutical technology and nuclear technology. Our mission is ‘Research for a better future’. We develop innovative technological solutions for both industry and public sector in more than 30 countries, and host the International OECD Halden Reactor Project. www.ife.no
 
The department of Risk, Safety and Security (RSS) conducts research, development and consultancy in risk, safety and security related to digital systems in critical infrastructure. With a long history in providing research on Software Dependability and Digital Instrumentation and Control (D&IC) within the nuclear field, the specialists in the department is today involved with competence on Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) in projects within both transport, oil and gas, energy and critical infrastructure. The Department has an increasing portfolio of projects in information- and cyber- security. The Department has established a Cybersecurity Centre for industrial control systems at IFE in Halden. The Centre is developing infrastructure and competence for providing cybersecurity assessment and training services to stakeholders involved in developing and operating critical operational technologies.
Qualifications:
 • Knowledge in information- and cyber-security or computer science
 • Knowledge of control systems for critical infrastructure 
 • Good knowledge of different operating systems, firewalling and networking are preferable 
 • Knowledge of work in teams and projects are preferable 
 • Bachlor´s degree or similar within security, computer science or technical subjects 
 • Interest in combining work within cybersecurity with an education towards Master in cyber security

Education Level

 • College/University, Bachelor grade

Languages:

 • Norwegian
 • English 

Prefered profile:
 • The successful candidate is an independent and active person
 • Stays up to date and interested to adopt new skills 
 • Communication and collaboration capabilities are emphasized 
 • The position requires good knowledge in written and spoken English 
 • The candidate is a student at HIØ within information- and cyber-security or computer science
Location:
Halden
Application deadline:
31.mai 2021

Student?