Research for a better future

IFE conducts research for a better future. Since 1948, we have been a frontrunner in international energy research. We contribute to new solutions in renewable energy, petroleum and industry. We develop zero-emission transport solutions, digital systems and ground-breaking cancer medicine.

Renewable energy

Nuclear technology

Materials technology

Digitalization

Radiopharmacy and health

Oil and gas

Industry and environment

Safety and security

Research Centers hosted by IFE

To work at IFE

Se our vacant positions:

Vacant positions

Faggruppeleder Bygg Vedlikehold 
Kjeller 
Description:

Vi søker etter en strukturert og motivert kandidat til å fylle stillingen Faggruppeleder Bygg Vedlikehold

Det norske atomprogrammet er avsluttet, og opprydding etter Norges nukleære virksomhet er startet. De norske atomanleggene skal avvikles og alt menneskeskapt radioaktivt avfall skal håndteres til beste for dagens og fremtidige generasjoner. Arbeidet vil innebære både ivaretakelse av eksisterende bygg og bygging av nye anlegg, i tillegg til trygg nedbygging av de gamle anleggene. IFEs nukleære virksomhet omstilles for å være rustet for de nye utfordringene. På sikt skal denne virksomheten overføres til Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND), som har fått ansvaret for sikker nedbygging av den nukleære virksomheten i Norge. Oppryddingen beregnes å ta rundt 20-25 år.

Avdeling Vedlikehold har det faglige ansvaret for vedlikehold av alle bygg og anlegg innen NUK Kjeller. Avdeling Vedlikehold består av faggrupper for bygg-, elektrisk- og mekanisk vedlikehold. Sammen skal disse bidra til at alle bygg og anlegg har et forsvarlig vedlikehold og oppfyller de krav som stilles i lovverk av myndigheter, samt interne krav.

Avdelingen skal sørge for utvikling og oppdatering av vedlikeholdsplaner, og følge opp at vedlikeholdet blir planlagt, utført og dokumentert i henhold til prosedyrer og rutiner. For å være rustet til våre nye oppgaver, har vi behov for å bygge opp kompetanse og kapasitet innen fagene bygg og byggvedlikehold.

Qualifications:
 - Relevant utdannelse innen byggfag på ingeniørnivå (bachelor) eller teknisk fagskole med relevant erfaring
 - God byggeteknisk forståelse med både teoretisk og praktisk bakgrunn
 - Erfaring med utvikling av forebyggende vedlikehold og vedlikeholdsplaner
 - Erfaring med prosjektledelse og prosjektoppfølging
 - God kjennskap til FDV og bruk av FDV-verktøy
 - Gjerne også kjennskap til SD-anlegg
 - Gode kunnskaper i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
Prefered profile:
 - Strukturert og ansvarsbevisst
 - Selvstendig og målrettet
 - Initiativtaker og løsningsorientert
 - Lagspiller med gode samarbeidsevner
Location:
Kjeller
Application deadline:
09.januar 2022
Ingeniør innen kjemiske/radiokjemiske analyser 
Kjeller 
Description:

Divisjon Radiofarmasi har nærmere 70 års erfaring med produksjon av radiofarmaka og samarbeider med noen av verdens ledende legemiddelselskaper i utvikling av nye, effektive kreftlegemidler. Divisjonen jobber også med utbygging av sine fasiliteter på Kjeller for å kunne ta på seg oppdrag fra større og mindre kunder fra inn- og utland

Avdeling Kjemisk Kvalitetskontroll (QCK) er en del av sektor Radiofarmasøytisk Produksjon og Divisjon Radiofarmasi og er ansvarlig for kvalitetskontroll av produkter i både kommersiell produksjon og klinisk utprøvning, kontraktsanalyser og analyse av råvarer. Avdelingen har et høyt faglig nivå og et sterkt engasjement blant de ansatte. For å styrke avdelingens kapasitet og kompetanse, søker vi etter en ingeniør med erfaring innen analyser av legemidler med fokus på kjemiske/radiokjemiske analyser. Stillingen krever både praktisk arbeid med radioaktive stoffer og tilhørende dokumentasjonsarbeid. Stillingen rapportere til avdelingsleder. 

 

Qualifications:
  • Du er utdannet ingeniør eller bachelor innen analytisk kjemi, kjemi, bioteknologi eller tilsvarende og har erfaring med kjemiske analyser og gjerne erfaring med analyse av radioaktive legemidler
  • Du har erfaring med ulike typer analyseinstrumenter og analyseteknikker, inkl. radiokjemiske analyser
  • Du har erfaring med kontroll, kvalifisering og rekvalifisering av GMP analyseinstrumenter
  • Du liker å arbeide praktisk på lab
  • Du har erfaring med å arbeide i henhold til Good Manufacturing Practice (GMP)
Prefered profile:
Analytisk og helhetsorientert med godt overblikk
Kvalitetsbevisst og selvstendig med gode samarbeidsevner
Målbevisst, initiativrik og operativ
Teknisk interessert
Location:
Kjeller
Application deadline:
17.desember 2021
PhD Fellow position related to Neutron Scattering Characterisation of Pickering Emulsions  
Kjeller 
Description:
Qualifications:

You must have a professionally relevant background in physics, chemistry, materials science or a closely related field.
A background in polymer/biopolymer science or soft matter physics/chemistry is beneficial.
Very good written and oral English.
We seek a candidate that can work independently, but also participate actively in the group with a positive attitude.
Your education must correspond to a five-year Norwegian degree programme, where 120 credits are obtained at master's level.

Information about eligibility: The applicant shall, at the time of recruitment by IFE, be in the first four years of their research careers (full-time equivalent research experience) and not yet have been awarded a doctoral degree. Full-time equivalent research experience is measured from the date when a researcher obtained the degree which would formally entitle him or her to embark on a doctorate, either in the country in which the degree was obtained or in the country in which the researcher is recruited.

The applicant is required to undertake transnational mobility (i.e., move from one country to another) when taking up his/her appointment
At the time of recruitment by IFE, the applicant must not have resided or carried out his/her main activity (work, studies, etc.) in Norway for more than 12 months in the 3 years immediately prior to the reference date.

The appointment is to be made in accordance with the regulations in force concerning the PhD-degree. Appointment to a PhD position requires that you are admitted to the PhD programme within three months of employment, and that you participate in an organized PhD programme during the employment period.

Prefered profile:

The application and supporting documentation to be used as the basis for the assessment must be in English.

Publications and other scientific work must follow the application. Please note that applications are only evaluated based on the information available on the application deadline. You should ensure that your application shows clearly how your skills and experience meet the criteria which are set out above. 

The application must include:
• An application letter that shows how your skills and experience meet the specific criteria and general research approach which are set out above, as well as your motivation
• CV, certificates and diplomas
• Academic works - published or unpublished - that you would like to be considered in the assessment
• Name and address of three referees

Joint works will be considered. If it is difficult to identify your contribution to joint works, you must attach a brief description of your participation.
In the evaluation of which candidate is best qualified, emphasis will be placed on education, experience and personal and interpersonal qualities. Motivation, ambitions, and potential will also count in the assessment of the candidates.

Diploma Supplement is required to attach for European Master Diplomas outside Norway.

If you are invited for interview you must include certified copies of transcripts and reference letters. 

Location:
Kjeller
Application deadline:
19.desember 2021

Student?