Research for a better future

IFE conducts research for a better future. Since 1948, we have been a frontrunner in international energy research. We contribute to new solutions in renewable energy, petroleum and industry. We develop zero-emission transport solutions, digital systems and ground-breaking cancer medicine.

Renewable energy

Nuclear technology

Materials technology

Digitalization

Radiopharmacy and health

Oil and gas

Industry and environment

Safety and security

Research Centers hosted by IFE

To work at IFE

Se our vacant positions:

Vacant positions

Rådgiver - Sikkerhet Program Brukt Brensel 
Kjeller 
Description:

Haldenreaktoren og JEEP II-reaktoren er nedlagt og skal dekommisjoneres. På sikt skal IFEs nukleære virksomhet overføres til Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND), som har fått ansvaret i Norge for sikker nedbygging av den nukleære virksomheten. I den forbindelse omstilles den nukleære virksomheten (NUK) på Institutt for energiteknikk (IFE) for å være rustet for de nye utfordringene.

IFE ønsker å ansette en rådgiver i midlertidig stilling fram til 01.01.2024 som direkte er knyttet til Program Brukt Brensel, som inkluderer mer enn 18 prosjekter og flere studier. 

Vi søker derfor en engasjert og selvgående person som har kunnskap om forebyggende sikkerhetsarbeid, forståelse og kunnskap om IKT sikkerhet, og som gjerne har kjennskap til nukleær virksomhet.  

Qualifications:
 • Høyere utdanning på master nivå eller tilsvarende, fortrinnsvis innen relevant fagområde
 • Relevant erfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for formell utdannelse
 • Sikkerhetsrådgiver skal ha god kunnskap om:

- Myndighetens funksjon, rolle og oppdrag knyttet til den nukleære virksomheten
- Interne og eksterne lover og forskrifter innen sikkerhet for strålevern og atomsikkerhet
- Lover, forskrifter og relevante IAEA safety standards innen strålevern og atomsikkerhet

 • Sikkerhetsrådgiver skal ha kjennskap til:  

- MTO (Menneske-Teknologi-Organisasjon)
- lese og skrive sikkerhetsrapporter
- Informasjonssikkerhet
- Verdivurdering
- IKT-sikkerhet

Prefered profile:
 • Høy integritet og etisk standard
 • Forstår komplekse spørsmål og problemer, foretar sunne og rasjonelle vurderinger
 • Kommuniserer på en klar og tydelig måte, evner å gjøre kompleks informasjon enkel og forståelig
 • Systematisk, strukturert og nøyaktig
 • Planlegger fremover og gjør klare prioriteringer
 • Selvstendig og ansvarlig
 • Tillitsskapende
 • Deler kunnskap, erfaringer og informasjon, støtter andre for å nå teamets mål
Location:
Kjeller
Application deadline:
26.september 2021
Researcher in environmental industrial and chemical processes - Mineral and metal processing 
Kjeller 
Description:

The department "Environmental Industrial Processes (MILJØ)" focuses on research and development of new technologies to reduce the environmental impact related to the production and utilization of energy and materials. The focus areas are: CO2 capture and use, hydrogen production with integrated CO2 capture, thermal conversion processes, bioenergy/biofuels production, mineral- and metal-based industrial processes and material development (CO2 sorbents, catalysts, oxygen and energy carriers, multifunctional materials). Activities include: material and process technology development, design of experimental facilities, experimental validation, process design, upscaling of chemical processes, technical feasibility studies, modeling and simulation and material characterization. The Department has active participation in several national and international networks and R&D forums (Hydrogen Europe Research, EERA, EMIRI, OREEC, etc.). In addition, the Department is a research partner in the FME “Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy, Bio4Fuels”. The major part of these research activities is supported by Norwegian and international industry partners, together with funding programmes from the Research Council of Norway and the European Union. The candidate will work in the field of environmental industrial technology with focus on mineral processing by chemical (inorganic and organic) and physical methods, and integrating CO2 capture and utilization processes, and materials production and characterization.

The candidate is expected to have an established professional network and to initiate new contacts and collaborations with industry and scientific partners. He/she has to be able to generate and lead successful research projects, including coordination of project teams, management of project economy and supervision of teams. Experience with European, Norwegian and/or international research programs and funding schemes, as well as industrial research projects, is required. The area of work will be focused on hydrometallurgy and organic chemistry applied in the field.

Qualifications:
 • Engineering degree or MSc in process technology, metallurgy, chemical engineering, chemistry, or similar. In addition, either PhD plus min. 2-years experience or 5 years of relevant experience in research or industry
 • Experience in mineral and metal R&D and/or industry, specially in hydrometallurgy and organic chemistry
 • Desirable, knowledge in circular economy, especially with focus on materials streams
 • Experience in planning and managing experimental facilities (reactors and other equipment, test rigs and instrumentation), from laboratory to prototype scale
 • Knowledge in industrial process design, simulation and modeling tools (e.g. ASPEN, HYSYS, Matlab, Labview) is an advantage
Prefered profile:
 • Ability to take initiatives and highly result and solution-oriented
 • Ability to work independently as well as within the research team
 • Quality-oriented, responsible, dedicated and structured
 • Motivated to learn new industrial processes and the scientific and technical challenges around them
 • Flexible, versatile and open to work on a varied range of lab-to-prototype facilities 
 • Good oral and written communication skills in English
 • Knowledge of Norwegian is an advantage
Location:
Kjeller
Application deadline:
26.september 2021

Student?