Alexey Koposov

Faggruppeleder Materialutvikling / Seniorforsker
  • Batteriteknologi