Research for a better future

Read more

Services and work areas

Renewable energy

Nuclear technology

Materials technology

Digitalization

Radiopharmacy and health

Oil and gas

Industry and environment

Safety and security

Research Centers hosted by IFE

To work at IFE

Se our vacant positions:

Vacant positions

Financial Controller 
Kjeller 
Sikkerhetsvakt - vikariat 
Kjeller 
Description:

Avdeling Vakt og beredskap utøver operativ objektsikring med formål å forebygge, avdekke og forhindre sikkerhetstruende virksomhet. Avdelingen sørger for sikkerhetstjenester for IFEs objekter på Kjeller og i Halden. Avdelingen har også ansvaret for å tilrettelegge for IFEs interne beredskap.

Til vår avdeling på Kjeller søker vi nå etter sikkerhetsvakt i et vikariat på 1 år fra 1. mai 2020.

Sikkerhetsvakten skal ved hjelp av etablerte grunnsikringstiltak avdekke og forhindre sikkerhetstruende virksomhet mot Institutt for energiteknikk (IFE), samt avdekke og motvirke annen aktivitet som kan medføre fare for liv og helse, samt fare for forringelse av IFE sin funksjonalitet.

Som sikkerhetsvakt skal du som en del av avdeling Vakt og Beredskap sikre IFEs områder, installasjoner, ansatte og besøkende mot tilsiktede uønskede handlinger.

Qualifications:

Søkeren må ha følgende kvalifikasjoner:  

 • Bestått minimum treårig utdanning utover grunnskole
 • Bestått vekterkurs
 • Relevant arbeidserfaring fra operativ tjeneste, lang erfaring kan kompensere for formell utdanning
 • God forståelse for operativ sikkerhet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God psykisk og fysisk skikkethet
 • Grunnleggende IT-kunnskaper og ferdigheter

 

Det er ønskelig at søkeren har følgende kvalifikasjoner: 

 • Erfaring fra politi, forsvar eller fengselsvesen
 • Erfaring med objektsikring av nukleære anlegg    
 • Utdanning innen vakt- og sikkerhetstjeneste
 • Erfaring som vaktsentraloperatør
 • Gjennomført førstegangstjeneste
 • Erfaring med bruk av samband og gjennomlysningsmaskiner         
 • Gjennomført kurs i bruk av hjertestarter, førstehjelp, konflikthåndtering og brannvern    
Prefered profile:
 • Være løsningsorientert og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Være lojal, ansvarsbevisst og ha evne til å håndtere endringer på kort varsel
 • Ha høy integritet og sunn dømmekraft
 • Ha evne til å opptre diskret og profesjonelt
 • Ha evne til å løse vaktoppdrag og samtidig være serviceinnstilt

 
Andre opplysninger

 • Søkeren må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG  
 • Personlig fremtreden og egnethet vil bli tillagt vekt ved tilsettingen
 • Søkeren må ha normalt fargesyn
 • Det er uniformsplikt
 • Stillingen inngår i helkontinuerlig skift
 • Søkeren skal oppgi to referansepersoner i søknaden
 • Søkeren vil bli vurdert ut fra utdanning, erfaring, og attester som registreres elektronisk ved søknaden. Søkere som ikke registrerer vitnemål og attester vil ikke bli vurdert
 • Det vil foretas bakgrunnssjekk i rekrutteringsprosessen               
Location:
Kjeller
Application deadline:
23.februar 2020

Student?