Research for a better future

Read more

Services and work areas

Renewable energy

Nuclear technology

Materials technology

Digitalization

Radiopharmacy and health

Oil and gas

Industry and environment

Safety and security

Research Centers hosted by IFE

To work at IFE

Se our vacant positions:

Vacant positions

Vaktledere 
Halden 
Description:

Avdeling Vakt og beredskap utøver operativ objektsikring med formål å forebygge, avdekke og forhindre sikkerhetstruende virksomhet. Avdelingen sørger for sikkerhetstjenester for IFEs objekter på Kjeller og i Halden. Avdelingen har også ansvaret for å tilrettelegge for IFEs interne beredskap.

Vaktleder er ansvarlig for ledelse, oppfølging og kontroll av de til enhver tid underlagte vaktmannskaper under utførelse av objektsikringen. Vaktleder rapporterer til driftsgruppeleder.

Vaktleder skal ved hjelp av etablerte grunnsikringstiltak avdekke og forhindre sikkerhetstruende virksomhet mot IFE samt avdekke og motvirke annen aktivitet som kan medføre fare for liv og helse, samt fare for forringelse av IFE sin funksjonalitet.

Når vaktleder bemanner vaktsentralen er vedkommende ansvarlig for å etablere og opprettholde et helhetlig situasjonsbilde i og rundt objektet.   

Qualifications:

Søkeren må ha følgende kvalifikasjoner:

 • Gjennomført og bestått minimum treårig utdanning utover grunnskole
 • Generell samfunnsforståelse i et sikkerhetsperspektiv
 • Minimum tre års relevant arbeidserfaring fra operativ tjeneste 
 • God forståelse for operativ sikkerhet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God psykisk og fysisk skikkethet
 • Grunnleggende IT-kunnskaper og ferdigheter 

Det er ønskelig at søkeren har følgende kvalifikasjoner

 • Grunnleggende lederutdanning kombinert med dokumentert operativ ledererfaring 
 • Erfaring fra politi, forsvar eller fengselsvesen
 • Erfaring med objektsikring av nukleære anlegg 
 • Erfaring fra beredskapsarbeid
 • Bestått vekterkurs
 • Utdanning innen vakt- og sikringstjeneste 
Prefered profile:
 • Være en oppdragsorientert og ansvarsbevisst leder med gode samarbeidsevner 
 • Ha evne og vilje til å stille tydelige krav til medarbeidere samt følge opp jobbutførelsen
 • Ha evne og vilje til lojalt å utføre pålagte oppgaver, og til å håndtere endringer på kort varsel
 • Ha evne og vilje til å motivere samt lede underordnede til å løse sine arbeidsoppgaver iht. instrukser og øvrige gjeldende bestemmelser
 • Ha evne til å opptre diskret og profesjonelt
 • Være beslutningsdyktig og handlekraftig
Location:
Halden
Application deadline:
20.oktober 2019
Sikkerhetsvakt 
Kjeller 
Description:

Avdeling Vakt og beredskap utøver operativ objektsikring med formål å forebygge, avdekke og forhindre sikkerhetstruende virksomhet. Avdelingen sørger for sikkerhetstjenester for IFEs objekter på Kjeller og i Halden. Avdelingen har også ansvaret for å tilrettelegge for IFEs interne beredskap.

Sikkerhetsvakten skal ved hjelp av etablerte grunnsikringstiltak avdekke og forhindre sikkerhetstruende virksomhet mot IFE samt avdekke og motvirke annen aktivitet som kan medføre fare for liv og helse, samt fare for forringelse av IFE sin funksjonalitet.

Som sikkerhetsvakt skal du som en del av avdeling Vakt og beredskap sikre IFEs områder, installasjoner, ansatte og besøkende mot tilsiktede uønskede handlinger.  

Qualifications:

Søkeren må ha følgende kvalifikasjoner:

 • Bestått minimum treårig utdanning utover grunnskole
 • Generell samfunnsforståelse i et sikkerhetsperspektiv
 • Relevant arbeidserfaring fra operativ tjeneste
 • God forståelse for operativ sikkerhet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God psykisk og fysisk skikkethet
 • Grunnleggende IT-kunnskaper og ferdigheter 

Det er ønskelig at søkeren har følgende kvalifikasjoner

 • Erfaring fra politi, forsvar eller fengselsvesen
 • Erfaring med objektsikring av nukleære anlegg 
 • Erfaring fra beredskapsarbeid
 • Bestått vekterkurs
 • Utdanning innen vakt- og sikringstjeneste 
Prefered profile:
 • Være løsningsorientert og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Være lojal, ansvarsbevisst og ha evne til å håndtere endringer på kort varsel
 • Ha evne til å arbeide målrettet med fokus på presisjon og kvalitet
 • Ha høy integretitet og sunn dømmekraft
 • Ha evne til å opptre diskret og profesjonelt
 • Ha evne til å løse vaktoppdrag og samtidig være serviceinnstilt 
Location:
Kjeller
Application deadline:
20.oktober 2019
Researcher/Senior Researcher  
Kjeller 
Description:

Department of Environmental Analysis invites applications for a permanent position of Researcher/Senior Researcher in Geochemistry or Environmental Chemistry 

The Department of Environmental Analysis works on challenges mainly related to providing affordable energy to the world and development of climate solutions. This includes project on CO2 storage, reservoir studies for the oil and gas industry and environmental technology used to monitor environmental toxins. The competence of the researchers and technical personnel in the department are varied and encompass: 

- Laboratory and numerical studies of fluid-rock interaction related to hydrocarbon formation, migration, exploration and production, geothermal energy, CO2 injection and storage. 
- Chemical characterization of geological formations for wide spectrum of surface and subsurface applications. 
- Tracing of pollution and fingerprinting of contamination in ecological systems, landfills, industrial sites. 

We have several laboratories with a wide selection of equipment for chemical analyses including both high precision ICP-MS and multi-collector ICP-MS instruments, a microscope Laser ablation ICP-MS setup (LA-ICP-MS), as well as several gas-source IRMS instruments, X-ray diffractometer, and several GC-MS instruments. Our laboratory is a part of the European infrastructure for carbon dioxide research ECCSEL (www.eccsel.org/ ). Alongside our research activities we offer several commercial analytical services for external customers in the areas of marine ecology, ground water geology, biogas producers and the oil and gas industry. 

Qualifications:
 • You have a PhD degree in geoscience/geochemistry/hydrogeology/environmental science or a closely related discipline 
 • You have further record of scientific achievements (e.g. publications, third-party funding) and minimum 4 years of research and/or industry experience 
 • You must be highly motivated, have well-established networks with international research groups and be able to demonstrate an ability to attract external funding.  
 • Excellent communication skills in English are expected. Experience in the petroleum systems or petroleum geology is a merit for the position. 
Prefered profile:
 • Marketing and networking capabilities 
 • Ability to take initiatives, creative and solution-minded 
 • Good cooperation and communication skills 
 • Flexibility and self-motivation 
Location:
Kjeller
Application deadline:
31.oktober 2019

Student?