Research for a better future

Read more

Services and work areas

Renewable energy

Nuclear technology

Materials technology

Digitalization

Radiopharmacy and health

Oil and gas

Industry and environment

Safety and security

Research Centers hosted by IFE

To work at IFE

Se our vacant positions:

Vacant positions

Kvalitetsmedarbeider/avdelingsingeniør 
Kjeller 
Description:

Avdeling for Visuell inspeksjon og pakking (VIP) er en avdeling innenfor sektor Radiofarmasi Produksjon. Avdelingen har ansvar for visuell kontroll og pakking av radioaktive legemidler som produseres ved sektoren. I all hovedsak er produksjonsprosessene automatisert og avdelingen har ansvar for å levere produkt med korrekt kvalitet i henhold til frister og på en trygg og effektiv måte. Alt arbeid foregår i henhold til godkjente prosedyrer og gjeldende regelverk for produksjon av legemidler (GMP). Avdelingen har i tillegg til drift av utstyr også ansvar for alle kvalitetssystemer som inngår i produksjonsprosessene. Avdelingens ansatte har ulik erfaring med bl.a teknisk og akademisk bakgrunn innen prosess, bioteknologi og kjemi. 

Vi søker kvalitetsmedarbeider/avdelingsingeniør for å sikre tilstrekkelige ressurser og fleksibilitet på avdelingen til arbeid med kvalitetssystemene og levering av produkt.  
Stillingen er fast og rapporterer til avdelingsleder. I rollen vil du i hovedsak delta i arbeid med å vedlikeholde og utvikle avdelingens kvalitetssystem. Du vil samarbeide tett med Fagansvarlige og andre ansatte på avdeling, samt ha mye kontakt med andre avdelinger som for eksempel Lager/Logistikk, Prosess/Vedlikehold, Strålevern og QA.   

          
Qualifications:
Erfaring fra arbeid som stiller høye krav til kvalitet, nøyaktighet og dokumentasjon, gjerne fra arbeid med kvalitetssystemer og/eller farmasøytisk industri og GMP.

Bachelorutdannelse innen naturvitenskapelig/teknisk/farmasøytisk fagområde.
Erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.

Meget gode norskkunnskaper og formuleringsevner, både muntlig og skriftlig, erfaring med å skrive dokumenter.
Gode skriftlige engelskkunnskaper er også en fordel.

Kjennskap til LEAN, bruk av verktøy for rotårsak- og konsekvensanalyser, excel og statistikk er en fordel.
Prefered profile:
Du er strukturert, ryddig og trives med å jobbe med systemer.
Du tar ansvar for fremdrift, også på arbeid som involverer flere personer og sørger for at oppgaver blir ferdigstilt i tide.
Du er fleksibel, trives med arbeid i et hektisk produksjonsmiljø og evner å håndtere endringer i hverdagen.
Du har gode samarbeidsevner.
Location:
Kjeller
Application deadline:
01.desember 2019
Ordrebehandler 
Kjeller 
Researcher/M.Sc/PhD within analysis of photovoltaic energy systems 
Kjeller 

Student?