Avdelingsleder Divisjon Radiofarmasi, sektor Produksjon

Divisjon Radiofarmasi er en del av IFE og holder til på Kjeller. Vi har en verdensledende produksjonsvirksomhet innen radioaktive legemidler, og har en komplett infrastruktur for utviklingsløpet helt fra forskning til global distribusjon. Vi er i dag mer enn 130 medarbeidere fordelt på tre sektorer; Radiofarmasøytisk Produksjon, Grossist og FoU.

Divisjon Radiofarmasi har nærmere 70 års erfaring med produksjon av radiofarmaka, og samarbeider med noen av verdens ledende legemiddelselskaper i utvikling av nye, effektive kreftlegemidler. Divisjonen jobber også med planer for fremtidig utbygging av sine fasiliteter på Kjeller for å kunne ta på seg oppdrag fra større og mindre kunder fra både inn og utland.

Avdeling for Visuell kontroll og pakking (VIP) er plassert i sektor Radiofarmasøytisk produksjon på Kjeller og har for tiden 17 ansatte. Nåværende leder for én av produksjonsavdelingene skal over i annen intern stilling og vi søker hennes etterfølger.

Avdelingen er ansvarlig for den viktige sluttpakkingen av sektorens kommersielle produkt og deltar i flere utviklingsprosjekter inn mot produkter i klinisk utprøvning. Stillingen rapporterer til Sektordirektør og jobber samtidig tett med andre avdelinger i både sektor og divisjon, samt andre interne ressurser på IFE, leverandører og samarbeidspartnere.

Søk stillingen her.

Rollebeskrivelse, avdelingsleder:
Du vil være ansvarlig for drift og utvikling av en av de to produksjonsavdelingene i sektoren. Avdelingen har ansvar for metoden visuell kontroll, noe som inkluderer både drift og metodeutvikling inn mot alle produkter som produseres i sektoren. Avdelingen har også ansvar for pakking av kommersielt produkt, samt å bidra inn til utvikling av pakkeløsninger for nye produkter.

Det er stort fokus på HMS i organisasjonen og som avdelingsleder vil du spille en viktig rolle i dette arbeidet. Du vil også ha overordnet ansvar for avdelingens oppfølging av divisjonens kvalitetssystem. Rollen som avdelingsleder vil også være ansvarlig for varierte prosjekter avdelingen leder eller deltar i. I tillegg jobber avdelingen aktivt med kontinuerlig forbedring og Lean, hvor du har en sentral rolle i arbeidet i egen avdeling, på sektor- og divisjonsnivå.

Som leder skal du ta ansvar for din avdeling gjennom målsetninger, budsjetter og produksjons- og markedsplaner. Du er overordnet ansvarlig for alle aktivitetene i avdelingen og du må sørge for oppfølging av dine medarbeidere i deres hverdag. Vi er avhengig av at du bygger tillit og gode relasjoner til ulike aktører både internt og eksternt, samtidig som du også besitter en faglig tyngde og har god innsikt i bransjen.

Du utvikler mennesker gjennom delegering, ansvarliggjøring og veiledning, i tillegg til å fremme karriere- og selvutvikling. Vi ønsker å skape en stabil og bekreftende atmosfære hvor man støtter og oppmuntrer teamet.

Arbeidsoppgaver:

  • Ansvar for strategisk utvikling av avdelingen i tråd med overordnede strategier og mål
  • Ansvarlig for avdelingens resultater, personalansvar og for utvikling av de ansatte
  • Oppfølging av kunder og samarbeidspartnere relatert til avdelingens arbeid
  • Kostnadsbudsjett og kostnadsoppfølging
  • Aktiv deltakelse i sektorens ledergruppe og rapportering til sektordirektør
  • Bidragsyter i form av videreutvikling og strategiarbeid på avdeling, sektor og divisjonsnivå

Kvalifikasjoner:
Du har en høyere utdanning, fortrinnsvis Masternivå, innen tekniske fag eller andre naturvitenskaplige fag. For å lykkes i rollen må du ha solid ledererfaring med gode resultater og helst innen farmasøytisk produksjon. Det blir sett på som en stor fordel at du har erfaring med Good Manufacturing Practice (GMP) og har forståelse for HMS, kvalitetssystemer og strålevern.

Personlige egenskaper:

  • Inkluderende, empatisk og med gode samarbeidsevner
  • Nøyaktig, strukturert og kvalitetsbevisst
  • Robust, selvstendig og med utpregede lederegenskaper
  • Endringsvillig, tilpasningsdyktig og løsningsorientert