Tag: Anvendt Data Science

Optimalisert vedlikehold

Vedlikeholdsoptimalisering bidrar til å redusere…

Simulator Training Evaluation and Monitoring Systems (STEAMS)

STEAMS er programvare som gjør opptak og avspilling av…

ProcSee

ProcSee® er programvare for å utvikle og presentere…

Core Data Viewer

3D-visualisering av reaktorkjerdata, er en teknikk for…