Persondosimetri

Følgende dosegrenser gjelder for yrkeseksponerte i Norge:

  • Bestråling av hele eller store deler av kroppen: 20 mSv/år
  • Bestråling av øyelinse: 150 mSv/år
  • Bestråling av hud, hender og føtter: 500 mSv/år

IFE har i ca 50 år hatt ansvaret for å bestemme stråledoser til eget personell, og har derfor opparbeidet en unik kompetanse innen persondosimetri.

IFEs persondosimeter er basert på termoluminescensdosimetri (TLD). Dosimeteret inneholder 2 sensitive krystaller plassert i en holder. 2 LiF krystaller måler dybdedose under 10 mm bløtvev og betegnes med operasjonelle størrelsen for registrering av kroppsdose Hp(10). Hp(10) representerer effektiv dose fra ekstern bestråling.

En måleperiode er vanligvis på to måneder. Nye dosimetre blir tilsendt i slutten av hver periode, og de brukte skal da returneres til IFE så raskt som mulig for avlesning og gjenbruk. Doserapport utarbeides og sendes kunden så snart dosimetrene er avlest. IFE kan etter avtale opprette og vedlikeholde dosearkiv for brukere i henhold til myndighetenes bestemmelser.

Registreringsgrense for kroppsdoser er 0,1 mSv/måleperiode.

Retningslinjer for hvem som bør bruke persondosimeter er gitt i Strålevernforskriften.

Pris per dosimeter per måleperiode er kr 450,-. Ved bestilling av mer enn 10 persondosimetre er prisen kr 410,- per dosimeter. Tap av dosimeter erstattes med kr 600,-.

Kontakt:
dosimetri@ife.no