Fingerdosimetri

Et dosimeter er et instrument som benyttes til å måle eksponering fra ioniserende stråling.

Ved arbeid der hendene er spesielt utsatt for stråling, er det behov for et eget dosimeter som måler stråledoser til hender/fingre. Det benyttes et fingerdosimeter av plast med et termoluminescent (TL) krystall. Krystallet holdes på plass på ringen ved hjelp av plastlokk. Ringen settes på fingeren med dosimeteret vendt inn mot håndflaten. Fingerdosimeteret tåler vann og vanlige rengjøringsmidler.

En måleperiode er vanligvis på to måneder. Nye fingerdosimetre blir tilsendt i slutten av hver periode, og de brukte skal da returneres til IFE så raskt som mulig for avlesning og gjenbruk. Doserapport utarbeides og sendes fra IFE så snart dosimetrene er avlest.

Registreringsgrensen er 0,1 mSv per måleperiode. Dosegrensen for hud, hender og føtter er 500 mSv per år.

Pris per fingerdosimeter per måleperiode er kr 450,-. Ved bestilling av mer enn 10 fingerdosimetre er prisen kr 410,-.

Ta kontakt med kontaktpersonene for bestilling eller utfyllende informasjon.