Unobtrusive Assessment of Macro-cognition Processes in Team Decision Making

Analyseverktøy for å vurdere et teams beslutningsprosesser på en diskret måte, gi tilbakemelding og hjelpe til med kritisk beslutningstaking

I dette prosjektet studerer vi en tilnærming til å overvåke, spore og korrigere svekkelser i beslutningsprosesser gjennom vurdering av spontan verbal sanntidskommunikasjon. Vi utvikler og evaluerer et analyseverktøy for å vurdere teamets beslutningsprosesser på en diskret måte, gi tilbakemelding og hjelpe til med kritisk beslutningstaking.

Prosjektet er finansiert av Gulf-RD og forvaltes av Florida Maxima Corporation med IFE og Central University of Florida som partnere. IFE utfører oppgaver for å støtte teamet med fagkunnskap om risiko og beslutningstaking i offshore olje-og gass miljøer, innhenting av interessenter og bransje engasjement og støtte for å skaffe bransjespesifikk kommunikasjon som er relevant for prosjektet.

IFE gjør forskning på oppdrag.
Ta kontakt med:

Sarshar, Sizarta

Menneske og automasjon,

976 84 378

Relaterte artikler

Kontakt