Statoil – Logistics and Emergency Preparedness Center (LERC)

IFE har utviklet konseptuelt og detaljert design for Statoils «Logistics and Emergency Preparedness Center» (LERC). LERC leverer logistikk og beredskapstjenester for alle Statoil sine installasjoner på den norske kontinentalsokkelenIFE leverte et brukersentrert konseptuelt design for senteret med fokus på fleksibilitet, kapasitet og sikkerhet. IFEs hovedaktiviteter i detaljert designfase var utvikling av brukerfunksjonell skjermfilosofi, bistand i valg av teknisk løsning for skjermstyring, detaljert spesifikasjon av operasjonspulter, samt verifikasjon av endelig løsning i henhold til identifiserte brukerfunksjonelle krav.   

IFE gjør forskning på oppdrag.
Ta kontakt med:

Strand, Stine

Kontrollrom og interaksjonsdesign,

416 04 120

Relaterte artikler

Kontakt