Risikoanalysekurs

I kurset gjennomgås sentrale begreper innenfor risikoanalysefaget, og praktiske metoder for systematisk kartlegging og vurdering av risiko

Prosjektet er et kurs i risikoanalyse i bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold. I kurset gjennomgås sentrale begreper innenfor risikoanalysefaget, og praktiske metoder for systematisk kartlegging og vurdering av risiko. Blant temaene som inngår er: generelle begreper i risikostyring, risikoanalysemetoder for tekniske systemer, risikoanalysemetoder for prosjektrisiko og risikostyring, generelt og i utviklingsprosjekter.

IFE gjør forskning på oppdrag.
Ta kontakt med:

Gran, Bjørn Axel

Risiko, sikkerhet og sikring,

909 55 295

Relaterte artikler

Kontakt