OECD NEA Halden HTO Project

Et nytt internasjonalt forkningsprosjekt på menneske-teknologi-organisasjon (HTO) startet in 2021. Interessen er stigende, og Storbritannia har også blitt med. Det er nå tyve deltagende organisasjoner fra tolv land:USA, Kanada, Japan, Korea, Kina, Forente arabiske emirater, Sverige, Tyskland, Frankrike, Nederland, Storbritannia og Norge. Hovedformålet er forbedring av sikkerheten i kjernekraftverk. Samarbeidet foregår som et internasjonalt prosjekt under OECD Nuclear Energy Agency (NEA) i Paris og er finansiert av medlemmene. Størrelsen på prosjektet er 150 millioner kroner over tre år (2021-2023).

Bye, Andreas

Haldenprosjektet fortsetter! Forskningsprosjektet er en direkte fortsettelse av MTO-delen av Haldenprosjektet. Dette ble etablert i 1958 og har vært Norges klart største internasjonale forskningsprosjekt siden det, med mer enn 100 organisasjoner involvert fra hele verden, og eksportert forskning for mer enn 10 milliarder NOK. Det har vært opp til 20 medlemsland med i dette samtidig. I tillegg til forskning på MTO, ble det forsket på sikkerhet av reaktorbrensel og materialer i Haldenreaktoren. I 2018 ble Haldenreaktoren stengt, og mange var usikre på om det var mulig å etablere et nytt forskningsprogram etter dette. Men, vi har nå klart det og har etablert et nytt HTO-program.

Kanada er med som nytt medlem, de var ikke med i det gamle Haldenprosjektet. USA har også øket sitt engasjement i programmet og U.S. Department of Energy har kommet inn og tok på seg styreledervervet i oppstartsåret.

IFE styrker med dette forskningen på menneske-teknologi-organisasjon og posisjonerer seg som en viktig aktør i dagens samfunn med stadig økende fokus på digitalisering og grønn omstilling. I Norge bruker allerede IFE denne typen kunnskap inn mot menneske-automatikk-samspill innen industri og transport, f.eks. overvåkning av autonome skip; smarte byer og deres autonome transportsystemer; «remote towers» for overvåkning av flere flystriper fra ett sted; overvåkning av vindparker til havs og deres tilknytning til elektrifisering av oljeplattformer; samt hvordan hydrogen skal få en sikker plass i framtidens samfunn.

Det nye forskningsprogrammet utnytter et sett av moderne simulator-laboratorier på IFE i Halden, og temaene inkluderer:  Human Performance, Digital I&C – Safety assurance, Control Room Design & Evaluation, Human-Automation Collaboration, Digital Systems for Operations and Maintenance, Digital Transformation of Decommissioning, og Cyber Security for Main Control Rooms.  Dette siste temaet er nytt og cybersecurity ansees som veldig viktig i morgendagens digitaliserte samfunn.

Det nye prosjektet har lansert en ny logo som illustrerer menneske og organisasjon som omfavner teknologi, som symboliserer ikke bare at ny teknologi blir tatt i bruk, men også sikkerhetsaspektet ved at mennesket og organisasjonen må sørge for sikkerhet når ny teknologi tas i bruk, inkludert å beskytte samfunnet. Dette synet på digitalisering er viktig for alle felter i samfunnet der ny teknologi tas i bruk i stadig større hastighet. Samspillet mellom mennesket og teknologien er viktig. Halden og IFE er i den internasjonale eliten når det gjelder digitalisering og samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon.

IFE gjør forskning på oppdrag.
Ta kontakt med:

995 21 686

Kontakt