Innovasjonsprosjekter innen dekommisjonering

Av nukleære og andre industrielle anlegg

IFE er en av lederne innen teknologiutvikling og forskning innen sektorene energi, miljø, petroleum og nukleær. IFE har en bred portefølje av energi- og andre bransjerelaterte forsknings- og utviklingsaktiviteter og er IAEAs første internasjonale samarbeidssenter innen dekommisjonering.

IFE har utforsket VR-applikasjoner for strålingsvisualisering siden 1996 og leder OECD Halden Rector Project (HRP), som har et voksende program dedikert til forskning på ulike (hovedsakelig tverrgående) emner knyttet til kjernefysisk dekommisjonering. Gjennom systemiske gapanalyser har IFE kartlagt utfordringer, tidligere feil og innovasjonsmuligheter for kjernefysisk dekommisjonering på ulike (internasjonale, prosjekt) nivåer, med spesifikt fokus (men ikke begrenset til) anvendelse av digitalt forbedrede 3D-simuleringsaktiverte teknikker. Noen av de viktigste forskningsspørsmålene er knyttet til om / hvor og hvordan digitalisering skal benyttes i dag og i nær fremtid for å forbedre dagens praksis.

Konklusjoner tyder på at innovative digitale konsepter er nødvendige ved dekomisjonering av anlegg med vanskelige radiologiske forhold (f.eks Fukushima og Tsjernobyl), og kan forbedre «normale» dekommisjoneringssprosjekter betydelig, spesielt hvis de brukes tidlig og på en helhetlig måte (i stedet for bare spesifikke oppgaver). Noen av de tverrgående fordelene er knyttet til tidlig planlegging, informasjonsfokusert regulatorisk samhandling, forbedret sporbarhet av beslutninger og smidighet (beredskap for endringer og nødsituasjoner). I tillegg til forbedrede opplæringsmuligheter kan anvendelse av digitale konsepter i stor grad bidra til menneskelige ressursutvikling gjennom å motivere mennesker (spesielt den unge generasjonen) og gi generelt anvendelige ferdigheter.

Digital innovasjon i forbindelse med reelle dekommisjoneringsprosjekter har blitt støttet av IFE i industrielle anvendelser i mer enn 30 år. Nye teknikker utvikles, pilot-testes og implementeres på avviklingssteder, støttet av IFE siden 1995 da det første programmet ble iverksatt ved Fugen NPP i Japan. IFE har assistert virkelige prosjekter på kjernefysiske anlegg ved å tilby tilpassede programvareløsninger, samt tjenester basert på teknikkene nevnt ovenfor for å forbedre sikkerheten (ALARA, Så lavt som rimelig oppnåelig) evaluering og demonstrasjon, briefing og opplæring av feltarbeidere, og behandling av radiologisk sikkerhetskritisk annleggsinformasjon, og planlegging av arbeidsprosedyrer. IFE har i mange år bidratt til planlegging og sikker gjennomføring av arbeidet ved Tsjernobyl kjernekraftverk (NPP) i Ukraina, Leningrad kjernekraftverk og i Andreeva Bay-området i Russland, og Fugen NPP i Japan, og er nå engasjert i å bistå en antall andre kjernefysiske avviklingsprosjekter rundt om i verden.

Klikk på ENGLISH øverst i høyre hjørne for mer informasjon om relaterte prosjekter.

IFE gjør forskning på oppdrag.
Ta kontakt med:

Szőke, István

Virtuell og utvidet virkelighet,

454 98 721

Porsmyr, Jan Otto

Virtuell og utvidet virkelighet,

990 17 962

Relaterte artikler