IFE – et internasjonalt senter for innovasjon innen nukleær dekommisjonering

Dette er beskrevet på engelsk. Klikk på  ENGLISH øverst til høyre for mer informasjon.

IFE gjør forskning på oppdrag.
Ta kontakt med:

Szőke, István

Virtuell og utvidet virkelighet,

454 98 721

Relaterte artikler

Kontakt