Agder EnergiNett – Fremtidens nettselskap

Hurlen, Lars

Startdato: 2017-01-01

End date: 2019-12-31

Dette er et NFR-EnergiX -prosjekt med Agder Energi Nett og IFE i samarbeid. Prosjektet har gjennom å bruke Agder Energi Nett som pilot beskrevet de kapabiliteter nettselskaper må besitte i et fremtidig energisystem. Fokus har vært på systeminnovasjon framfor teknologiinnovasjon og man har adressert utfordringene ved å beslutte, integrere og implementere nye teknologier. Et viktig bidrag i dette prosjektet har vært utviklingen av Agder Energi Nett sin innovasjonsprosess og etablering av «Futurelab-konseptet». 

IFE gjør forskning på oppdrag.
Ta kontakt med:

Strand, Stine

Kontrollrom og interaksjonsdesign,

416 04 120

Relaterte artikler

Kontakt