HydroSun

I HydroSun vil vi utvikle metoder for å evaluere og kvantifisere potensialet for hybride kraftverk og etablere verktøy for kostandsoptimal dimensjonering og drift av hybride kraftverk, alene og kombinert med ulike lagringsteknologier. Vi vil også evaluere verdien av presis prediksjon av produksjon på lang og kort sikt, samt studere hvorvidt hybride kraftverk kan gi økt toleranse for endringer i marked og klima.

Se mer info om prosjektet på våre engelske sider: HydroSun