FME SUCCESS: CO2 lagring i sedimentære formasjoner – Kritiske elementer og overordnet strategi

Hvis ikke vår forståelse av oppførselen til CO2 i reservoarer forbedres kraftig, risikerer vi at internasjonale reguleringer om årlig fangst og lagring av 15 til 20 Gt CO2 aldri vil bli igangsatt. Forskningrådets FME senter SUCCESS for CO2 lagring i sedimentære formasjoner ble tildelt i 2009 og offisielt åpnet i 1. januar 2010. Senteret adresserer en rekke viktige områder innen CO2 lagring som for eksempel: ytelsen til reservoaret, egenskapene til forseglende bergarter, reservoarets injektivitet, miljøovervåkning, og konsekvenser for det maritime miljøet. De følgende mål ble definert for FME senteret SUCCESS:

  • Forbedring av kvantitative modeller for kjemiske reaksjoner og CO2 strømning i sedimentære reservoarer.
  • Utvikling av avanserte modeller for flerfase strømning av CO2 og brine, med tilhørende geokjemiske reaksjoner.
  • Undersøke holdbarheten til forseglende bergarter over CO2 reservoaret.
  • Utvikle nye modeller og forbedre eksisterende modeller for geokjemisk og geomekanisk vekselvirkning som følge av CO2 injeksjon.
  • Forbedre modeller for væskestrømning sprekker og forkastninger.
  • Utvikle og teste nye monitorings-teknikker og instrumentering.
  • Øke forståelsen av grunne marine prosesser og miljøer og hvordan CO2 påvirker økologien til miljøene.
  • Redusere risiko og usikkerhet ved CO2 lagring.
  • Lag et undervisnings program for kunnskap knyttet til CO2 lagring.

FME senteret SUCCESS fokuserer på grunnforskning knyttet til CO2 lagring. Dette innebærer en kombinasjon av teoretisk arbeid, lab-arbeid og feltarbeid. En av styrkene til FME senteret SUCCESS er dens ekspertise innen fundamental forskning som er internasjonalt anerkjent. Resultatene vil styrke mulighetene til å gjøre sikre prediksjoner om langtids effekter av CO2 lagring.

Start: 2008 – Slutt: 2017

SUCCESS senterets hjemmesider: http://www.fme-success.no/index.cfm