Nyhet

Fornyet konsesjon for atomanleggene i Halden

IFE har fått fornyet konsesjon til å eie og drive atomanlegg i Halden.
desember 17, 2020

mer

Nyhet

Videreføring av Haldenprosjektet endelig i havn

Styret og medlemslandene i Haldenprosjektet hadde møte 4. desember 2020. Det ble besluttet å forlenge dagens brensels- og materialprogram (F&M) prosjekt med 3 år…
desember 16, 2020

mer

Nyhet

Solkraft på bygg kan gi strøm til hele Norge

IFEs forskningssjef Erik Marstein lanserte i dag et veikart for det enorme potensialet for solkraft, også for Norge, på vegne av en samlet bransje.…
desember 8, 2020

mer

Nyhet

To nye Arena-klynger for digital omstilling og fornybar energi

Regjeringen og Innovasjon Norge styrker innsatsen for grønn omstilling i næringslivet. IFE er partner i to av klyngene, Cluster for applied AI og H2Cluster…
november 19, 2020

mer

Nyhet

Norge trenger en nasjonal strategi for atomoppryddingen

Regjeringens stortingsmelding om atomoppryddingen understreker både verdiene og utfordringene som er skapt gjennom 70 år med nukleær forskning i Norge. Meldingen viser at det…
november 13, 2020

mer

Nyhet

Webinar om digital sikkerhet i luftfart

I forbindelse med prosjektet CybWin arrangerer vi en serie webinar om digital sikkerhet for kritisk infrastruktur. Seminaret 23. november fokuserer blant annet på utfordringer,…
november 12, 2020

mer

Nyhet

Utvidet samarbeid mellom instituttene utredes

NGI, NILU, NIVA og IFE utreder mulige samarbeidsmodeller. Innen 1. juli 2021 vil instituttene konkludere på drøftingene. 
november 9, 2020

mer

Nyhet

Haldenprosjektet videreføres i ny prosjektperiode

IFE får 21 MNOK i statsbudsjettet til videreføring av Haldenprosjektet i 2021.
oktober 14, 2020

mer

Nyhet

Statsbudsjettet sikrer trygg atomopprydding og gir godt grunnlag for videre forskning og utvikling

IFE er tilfreds med at regjeringen bevilger nødvendige midler til atomoppryddingen i 2021, og for midler til videreføring av Haldenprosjektet.
oktober 7, 2020

mer

Nyhet

NND og IFE med i pilotprosjekt med U.S. Department of Energy for å finne løsninger for håndtering...

Høyanriket uran utgjør en sikkerhetsrisiko og Norge har i samarbeid med Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) lenge vært…
september 24, 2020

mer

Event

MoZEES årsmøte 2020

Startdato: 2020-09-21

mer

Nyhet

Digital konferanse om anvendt kunstig intelligens

AI + er en ny internasjonal konferanse med fokus på temaet ”anvendt kunstig intelligens”. Konferansen blir arrangert for første gang 15.-17. September 2020.
september 11, 2020

mer

Nyhet

Funn av mindre mengder radioaktivitet i miljøovervåkningsprogram av Nitelva

IFE har et omfattende miljøovervåkingsprogram på – og rundt – Kjeller. Vi tar vannprøver og sedimentsprøver fra Nitelva flere ganger i året, og undersøker…
september 1, 2020

mer

Nyhet

Olje- og energiministeren åpnet IFEs nye batterilaboratorium

For at vi skal nå våre ambisiøse klimamål må vi ta i bruk ny teknologi som bidrar til å redusere utslippene. Batteriteknologi er et svært…
august 28, 2020

mer


Events

2020-09-21

MoZEES årsmøte 2020

mer
2020-11-24

Strålevernkoordinator (3 dagers kurs)

mer
2020-10-06

Strålevernkoordinator (3 dagers kurs)

mer
2021-05-02

Enlarged Halden Programme Group Meeting 2021 (EHPG 2021)

mer