Nyhet

Viktige fremskritt for solpark O&M

IPN O&M har tatt for seg drift og vedlikehold av store solparker, et felt av raskt økende betydning internasjonalt. I prosjektet har partnerne utviklet…
juli 21, 2021

mer

Event

IFE på Arendalsuka: Robotene er her. Samspillet mellom me...

Økt brukt av roboter og automatisering endrer nå hverdagen vår.…
Startdato: 2021-08-17

mer

Event

IFE på Arendalsuka: Datadrevet innovasjon. Hvordan skape ...

Det ligger enorme muligheter i utnyttelsen av data til både…
Startdato: 2021-08-17

mer

Event

IFE på Arendalsuka: Hva får vi til med hydrogen? Innovasj...

I dette foredraget presenteres utviklingen og potensialet for hydrogen som…
Startdato: 2021-08-17

mer

Nyhet

Forskningsinstitutter i god dialog om utvidet samarbeid  

NGI, NILU, NIVA og IFE har en sterk profil innen klima, miljø, energi og digitalisering. De fire instituttene viderefører dialogen om utvidet samarbeid. 
juni 29, 2021

mer

Nyhet

Sol vil endre markedet for alle andre energiformer   

Ifølge Erik Stensrud Marstein, forskningssjef ved IFE, vil solkraften være størst om litt mer enn ti år. Han mener Norge må følge med.   
juni 20, 2021

mer

Nyhet

Vil være først ute med å gjøre flytende havvind lønnsomt

Oppstartsselskapet Wind Catching Systems vil med 117 vindturbiner i én ramme høste fem ganger mer energi enn vanlig havvind. IFE er med på utviklingsarbeidet sammen…
juni 9, 2021

mer

Nyhet

Blått hav, grønn fremtid – nasjonale og internasjonale muligheter

Regjeringen la i dag, på verdens havdag 8. juni, frem havrapporten "Blått hav, grønn fremtid". IFE har teknologisk spisskompetanse på sentrale områder som er…
juni 8, 2021

mer

Event

Industry Science Meetup: Batterier og energilagring

IFE og Energy Valley inviterer til et møte mellom forsknings-…
Startdato: 2021-06-14

mer

Nyhet

Den smarteste veien til bærekraftig omstilling

NTRANS forsker på energisystemets rolle i omstillingen til nullutslippssamfunnet. Som orienteringsløpere på jakt etter den beste ruta fra punkt A til punkt B, skal…
juni 8, 2021

mer

Nyhet

Norsk solkraftteknologi flyter i Europa

Verdensbanken anslår at potensialet for flytende solkraft er på størrelse med verdien av det norske Oljefondet. Det pågår et teknologisk kappløp om å lage…
juni 8, 2021

mer

Nyhet

Norge trenger en ambisiøs satsning på fremtidsteknologier på Kjeller

Våre miljøer kan til sammen bidra til bærekraftig verdiskaping som sikrer et godt og inkluderende velferdssamfunn, fastslo Universitetet i Oslo, ITS, FFI og IFE…
mai 31, 2021

mer

Nyhet

IFE inngår avtale som sørger for at Norge blir kvitt 3 tonn atomavfall

Avtalen innebærer at Norges atomavfall reduseres med 3 tonn ubestrålt uranbrensel som ellers måtte blitt behandlet som avfall, lagret og sluttdeponert i Norge. IFE…
mai 27, 2021

mer

Event

Nett-studium: COOL LONGBOAT – Mai 2021

Nettstudiet COOL LONGBOAT 2021 legger vekt på konvertering av solenergi…
Startdato: 2021-05-05

mer


Events

2021-08-17

IFE på Arendalsuka: Robotene er her. Samspillet mellom me...

mer
2021-08-17

IFE på Arendalsuka: Datadrevet innovasjon. Hvordan skape ...

mer
2021-08-17

IFE på Arendalsuka: Hva får vi til med hydrogen? Innovasj...

mer
2021-06-14

Industry Science Meetup: Batterier og energilagring

mer