Foto: Espen Solli

Materialteknologi

Uten materialteknologi ville vi aldri fått nye TV-er med LCD skjermer, solceller på bygg, avanserte mobiltelefoner med plass i lomma eller ladbare el-biler.

Våre forskere har jobbet med materialer helt ned på atomnivå i snart sytti år. Vi bygger opp og tester nye materialer, nanometer for nanometer. Til sammenligning er et hårstrå fra mennesket 100 000 nanometer tykt.

Gjennom dette arbeidet har vi tilegnet oss bred kompetanse innen materialvitenskap og nanoteknologi. Kunnskapen vi får  om materialer gjør oss i stand til å levere internasjonalt ledende forskning,

For å illustrere: Der røntgen viser benstrukturen i kroppen,kan vi ved nøytronstråling skille mellom ulike magneters egenskaper. Når nøytroner stråles gjennom materialer kan vi se og forstå hvordan materialer er bygd opp av atomer, hvordan atomene fungerer og bygge om materialer helt fra bunnen av.

Vår grunnforskning i fysikk er unik, og det fins bare et titalls forskningsinstitutt i verden som er i stand til å gjøre det samme. Der dagens materialer ikke er gode nok så forsker vi frem nye som brukes i batterier og i nye typer magneter som brukes i alt fra kjøleskap til el-sykler. Det gjør at vi blir mindre avhengige av sjeldne mineraler, og kan bruke mer miljøvennlige alternativer.

Vil være viktig for å oppfylle FNs bærekraftsmål 

For å oppfylle FNs bærekraftmål: redusere klimakrisen, skaffe ren energi for alle, og skape bærekraftige byer er det internasjonale samfunnet avhengig av at det utvikles nye materialer og at forbruket av naturressurser er bærekraftig.

Dette krever presis innsikt i strukturen og dynamikken i materialer på atomnivå. Som Norges største forskningsmiljø på energi, jobber vi derfor med et bredt spekter av løsninger for morgendagens energisystemer.

Med våre kompetansemiljø har vi fått muligheten til å utvikle ledende laboratorier som har gitt oss muligheten til å delta i flere internasjonale samarbeidsprosjekter, som gjør at vi nå har partnere i fem verdensdeler og titalls land. Men vi har enda større ambisjoner.

Med instrumentparken i forskningsreaktoren på Kjeller styrker vi grunnforskningen i fysikk, som er selve grunnlaget for forskningen på fornybar teknologi, olje og gass, radioaktive legemidler og energisystemer. Derfor sikter vi mot å bli et internasjonalt ledende senter for nøytronbasert forskning, ledet og styrt fra Norge. Slik bidrar vi til forskning for en bedre fremtid.

Avdelinger

Batteriteknologi
Fornybare energisystemer
Korrosjonsteknologi
Nøytron materialkarakterisering
Solenergi

Kontaktperson

Holt, Arve

Material og prosessteknologi,

482 07 541

Hauback, Bjørn Christian

Nøytron materialkarakterisering,

974 08 844

Nyborg, Rolf

Korrosjonsteknologi,

970 75 048

Relaterte artikler