Fornybar energi

IFE satser på fornybar energi og jobber aktivt for å redusere klimagasser. Med snart sytti års erfaring på materialforskning, hvor vi går dypt inn i materialene på atomnivå har vi forutsetningene og de beste forskerne til å løse morgendagens utfordringer.

Vår material- og fysikkforskning har gitt resultater og ført til at IFE har fått ett av de fremste miljøene i Norge for produksjon, lagring og smarte anvendelse av fornybar energi. Det gjelder optimalisering av solceller, forskning på hydrogen i egne laboratorier og unike systemer for lagring og bruk av energi i bygg og i industrien.  

Med vår erfaring og verdensledende kompetanse på lagre hydrogen har vi utviklet et nytt stoff for å lede elektrisitet trygt i batterier. Dette reduserer brannfaren i batterier til en brøkdel, og er noe batteriforskere i Japan, USA og i EU jobber iherdig for å oppnå. Gjennombruddet ved IFE vil føre til at du i fremtiden kan lade mobiltelefonen trygt om natten.  

En annen ny IFE-utviklet teknologi kan tre- til femdoble ladekapasiteten til batterier. Dette er batteriene som brukes i elbiler, mobiltelefoner, nettbrett, bærbare PCer og det meste annet vi omgir oss med i hverdagen. Disse batteriene vil med de nye materialene IFE forsker frem kunne gi langt bedre kapasitet enn dagens batterier.  

Store utfordringer krever felles løsninger  

Store utfordringer og kompliserte oppgaver løser vi sjelden alene. I kampen mot menneskeskapte klimaendringer er vi avhengig av å samarbeide internasjonalt, fordi utslippene er globale.   

IFE bygger i vårt arbeid bro mellom forskerne, industrien og utdanningsinstitusjonene. Vi har et nært og godt samarbeid med industrielle partnere som ønsker å kutte klimagassutslipp i sin produksjon gjennom for eksempel karbonfangst og –lagring (CCS).  

Transportsektoren er en av de sektorene hvor det må kuttes mest i CO2-utslipp for å oppfylle Norges del av Paris-avtalen, det samme gjelder internasjonalt. Hos IFE skreddersyr vi derfor løsninger fra sektor til sektor. Vi leder an i et større forskningsprosjekt når vi tar mål av oss å gjøre langtransporten utslippsfri, elbiler som er fri for rekkeviddeangst og transport til sjøs, på bane og vei utslippsfrie. 

Avdelinger

Batteriteknologi
Fornybare energisystemer
Miljøvennlige industriprosesser
Solenergi
Vindenergi
Solkraftsystemer 

 

Kontaktperson

990 40 508

Andersen, Hanne Flåten

Batteriteknologi,

936 23 173

Stenbro, Roy

Vindenergi,

920 30 992

Selj, Josefine

Solkraftsystemer,

416 77 459

Espegren, Kari Aamodt

Energisystemanalyse,

997 43 379

Foss, Sean Erik

Solenergi,

975 87 842

Hauback, Bjørn Christian

Hydrogenteknologi,

974 08 844

Authen, Mari Lyseid

Energisystemanalyse,

45466328

Relaterte artikler

Kontakt