Foto: Espen Solli

Digitalisering

Med digitalisering mener IFE at man benytter digital teknologi for å få til mer med mindre innsats, slik at en oppgave blir gjort raskere, rimeligere og med bedre kvalitet. I tett samarbeid med industrien har vi drevet med digitalisering i mer enn femti år.

Allerede på 60-tallet begynte vi å bruke digital teknologi for å løse utfordringer for bla industri og forsvaret, men det er først de siste årene, hvor byggeklosser som prosessorkraft, algoritmer og teknologiplattformer har kommet så langt at vi virkelig kan utnytte potensialet som ligger i digitalisering.

Digital teknologi har vært en del av forskingsaktiviteten på IFE siden 70 tallet. Vi jobber med InternetofThings, Virtual og Augumented Reality (VR og AR), kunstig intelligens (Artificial Intelligence) og digitale tvillinger mot olje og gass sektoren, samt den internasjonale kjernekraftindustrien. Det er ikke mangel på teknologi og hardware som hindrer digitalisering. Internasjonale undersøkelser viser at et ensidig fokus på teknologi i prosesser med digitalisering, ikke gir de forventede gevinstene.

Derfor forsker IFE, med Norges største miljø av industripsykologer, slik at bedrifter kan utnytte potensialet som ligger i bruk av ny digital teknologi. Vi ser på samspillet mellom menneskelige, teknologiske og organisatoriske faktorer, der sikkerhet og personvern ivaretas, og hvor teknologien ikke oppleves som invaderende.

 

Digitalisering er blant IFEs strategiske satsningsområder som går på tvers av instituttet, hvor IFE ønsker å utnytte vår samlede digitale kompetanse.

IFE har en rekke laboratorier der vi driver forskning og utvikling knyttet til digitalisering: laboratorier for studier av menneskelig atferd i samspillet med teknologi, for cybersikkerhet, innen biometrikk – for gjenkjenning av et menneske etter ansikt, fingeravtrykk, stemme og lignende. I tillegg har vi egne laboratorier for VR/AR.

Vi har med den siste «Data Lake» teknologien bygd opp store databaser til bruk, analyser og visualisering av industrielle prosesser, og ikke minst til maskinlæring. Dette har vi gjort for å kunne etablere et profesjonelt miljø for avansert datavitenskap, som gjør IFE i stand til å håndtere store og varierte datasett for både våre kunder og samarbeidspartnere.

 

IFEs forskning på anvendelse av digital teknologi fokuserer på følgende områder:

 

  • Smarte byer: digital teknologi for å sikre viktig infrastruktur som vann, avløp og strømforsyning samt sikker forvaltning av innbyggernes data.
  • Samferdsel: Bruk av autonome kjøretøy, styring av transportsystemer, innsamling av data og ivaretakelse av miljø.
  • Industri 4.0: Datainnsamling, automatisering/robotisering, prediktivt vedlikehold, og digitale tvillinger.
  • Helse: sensorteknologi og stordata analyser samt ivaretakelse av pasientdata og brukernes møte med digital teknologi.
  • Landbruk: Autonome landbruksmaskiner, innsamling og analyse av data fra dyr, planter og miljø for å effektivisere landbruket samt økt bruk av fornybar energi.
  • Dekommisjonering: planlegging, robotisering for kartlegging, og bruk av VR og AR både for trening og operasjonelt arbeid.

For alle områdene over, er vår kunnskap innenfor cyber sikkerhet relevant. Vi benytter digital teknologi for å skape mer nytte for mennesker, samfunnet, industrien og næringslivet.

Avdelinger

Fornybare energisystemer
Intelligente systemer
Kontrollrom og interaksjonsdesign
Menneske og automasjon
Menneskesentrert digitalisering
Risiko, sikkerhet og sikring
Virtuell og utvidet virkelighet

Kontaktperson

Nordlander, Tomas

Digitale systemer,

988 24 892

Kvalvik, Petter

Digitale systemer,

905 85 746

Relaterte artikler