Solkraft­systemer

Solkraftsystemavdelingen utfører forskning og utvikling relatert til storskala bakkemonterte solkraftanlegg , flytende solkraftsystemer og integrerte systemer. Vi jobber i tett samarbeid med norske og internasjonale partnere for å støtte utvikling og implementering av ulike solenergiteknologier.

For å akselerere overgangen til et bærekraftig energisystem trengs en massiv omveltning av energisystemet og et bredt spekter av teknologiutvikling. Norske energiselskaper har over lengre tid og i økende grad involvert seg i flere felt relatert til solenergisystemer, alt fra storskala solkraftverk og flytende sol til bygningsintegrert solcelleanlegg (BIPV).

Våre aktiviteter ved avdelingen er delt inn i tre hovedområder. Innenfor solkraftverk fokuserer vi på hvordan vi kan oppnå kostnadseffektive anlegg ved å bruke digitale verktøy for å studere ulike aspekter som påvirker anleggets ytelse. Innen flytende solceller (FPV) utfører vi forskning relatert til utvikling av individuelle FPV-teknologier, og fokuserer spesielt på ytelse og pålitelighet både under faktiske forhold og i laboratoriet. Vi har også betydelig aktivitet knyttet til integrering av solenergi i Norden, med et spesielt fokus på bygningsintegrert solcelleanlegg og hvordan kaldere klima og snøfall påvirker kraftproduksjonen fra solcelleanlegg.

IFE er vertskap for FME-senteret SuSolTech. Senteret har vært i drift i over 10 år og vært en betydelig bidragsyter til norsk vekst innen solkraft. Se nyhetssak.

Hvem er vi?

Christoph Seiffert, Forsker

Eivind Bekken Sveen, PhD-stipendiat

Gaute Otnes, Forsker

Heine Nygard Riise, Forsker

Jonathan Fagerstrøm, Forsker

Josefine Helene Selj, Faggruppeleder

Linda Orø, Avdelingskoordinator

Magnus Moe Nygård, Forsker

Manish Kumar, Forsker

Mari Øgaard, PhD-stipendiat

Marie Syre Wiig, Forsker

Nathan Roosloot, Forsker

Torunn Kjeldstad, Forsker

Bjørn Aarseth, PhD-stipendiat

Erik Stensrud Marstein, Faggruppeleder

Vilde Nysted, Forsker

Øyvind Sommer Klyve, PhD student

Hva driver vi med?

Solkraftverk – analyse av ytelse, prediksjon, degradering, monitorering,  m.m

Flytende solkraft – teknologiutvikling, optimalisering, ytelse, degradering m.m

Integrert solkraft i Nordiske markeder – optimalisering av system, ytelsesanalyser, sol- og snøforhold m.m

Testing og karakterisering av solcellemoduler

Utendørs testing av solcellemoduler

Utvalgte prosjekter

HydroSun – I dette prosjektet ser vi på hvordan fellesdrift av vannkraft og flytende solkraft kan utnyttes for å jevne ut den totale kraftproduksjonsprofilen.

FLOW – Floating Solar Systems – Hovedmålet med dette prosjektet er å starte veksten til en innenlandsk industri i f-PV ved å utvikle, dokumentere og publisere kritisk, ny kunnskap relatert til ytelse og nedbrytning av f-PV og å avklare spesifikke krav til O&M.

Performance and Reliability of Ocean Suns floating photovoltaic Technology – I dette prosjektet jobber vi tett sammen med Ocean Sun AS for å utforske de unike muligheten som ligger i Ocean Sun’s teknologi på flytende solkraft.

Be-Smart – Europeisk samarbeidsprosjekt for å skape aktive og effektive bygninger gjennom integrering av EPoG-elementer (Energy Positive Glazing).

Solutions and strategies for operation and maintenance of utility-scale solar power plants – Hovedmålene med dette prosjektet er å forbedre effektiviteten og redusere kostnadene ved drift og vedlikehold av PV-parker på nyttevekt og å forbedre ytelsen og påliteligheten til Scatec Solar og Equinors eksisterende og fremtidige PV-anlegg.

Smart Nærstrøm – I prosjektet utvikler og piloterer vi algoritmer og praktiske løsninger for å styre energisystemet i bygg med lokal produksjon av fornybar energi.

Solar Farm – Prosjektet utvikler innovative tekniske løsninger og metoder som reduserer utslipp fra traktorkjøring og reduserer utslipp som skyldes dårlig utnytting av tilført nitrogengjødsel. Metodene skal kunne benyttes på de fleste norske gårdsbruk

SUNPOINT – skal gjøre norske aktører bedre utstyrt til å gripe vekstmulighetene som ligger i den norske solenergibransjen.

Publikasjoner

Vi ønsker å bidra til økt kunnskap innen solkraftsystemer i det internasjonale forskningsmiljøet og gjør dette gjennom fokus på publikasjoner i anerkjente journaler og bidrag inn i det internasjonale energibyråets solkraftssystem program (IEA PVPS). Videre setter vi populærvitenskapelig kommunikasjon svært høyt, og en liste av noen av våre bidrag finnes nederst på denne siden.

Vitenskapelige publikasjoner

Ø. Øvrum, J. M. Marchetti, S. Kelesoglu and E. S. Marstein, «Comparative Analysis of Site-Specific Soiling Losses on PV Power Production,» in IEEE Journal of Photovoltaics, vol. 11, no. 1, pp. 158-163, Jan. 2021, doi: 10.1109/JPHOTOV.2020.3032906.

Å. Skomedal and M. G. Deceglie, «Combined Estimation of Degradation and Soiling Losses in Photovoltaic Systems,» in IEEE Journal of Photovoltaics, vol. 10, no. 6, pp. 1788-1796, Nov. 2020, doi: 10.1109/JPHOTOV.2020.3018219.

Å. Skomedal, B L. Aarseth, H Haug, J Selj, ES. Marstein, «How much power is lost in a hot-spot? A case study quantifying the effect of thermal anomalies in two utility scale PV power plants», Solar Energy, Volume 211,2020, Pages 1255-1262

W. Adler, M. S. Wiig, Å. Skomedal, H. Haug and E. S. Marstein, «Degradation Analysis of Utility-Scale PV Plants in Different Climate Zones,» in IEEE Journal of Photovoltaics, doi: 10.1109/JPHOTOV.2020.3043120.

M B. Øgaard, H N Riise, H Haug, S Sartori, J H. Selj, «Photovoltaic system monitoring for high latitude locations», Solar Energy 207 (2020) 1045–1054, https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.07.043

Å. Skomedal, H. Haug and E. S. Marstein, «Endogenous Soiling Rate Determination and Detection of Cleaning Events in Utility-Scale PV Plants,» in IEEE Journal of Photovoltaics, vol. 9, no. 3, pp. 858-863, May 2019, doi: 10.1109/JPHOTOV.2019.2899741.

Andenæs, B. P. Jelle, K. Ramlo, T. Kolås, J. Selj, SE Foss, «The influence of snow and ice coverage on the energy generation from photovoltaic solar cells”, Solar Energy, Volume 159, 2018, Pages 318-328, https://doi.org/10.1016/j.solener.2017.10.078.

G. Imenes and J. Selj, «Irradiance and temperature distributions at high latitudes: Design implications for photovoltaic systems,» 2017 IEEE 44th Photovoltaic Specialist Conference (PVSC), Washington, DC, 2017, pp. 619-625, doi: 10.1109/PVSC.2017.8366376.

Pedersen, J. Strauss, J. Selj, «Effect of Soiling on Photovoltaic Modules in Norway», Energy Procedia, Volume 92, 2016, Pages 585-589, https://doi.org/10.1016/j.egypro.2016.07.023.

Konferansepublikasjoner

B.L. Aarseth, A. Skomedal, M.B. Øgaard, E.S. Marstein, «The Influence of Thermal Signatures Observed with Infrared Thermography on Power Production in a Utility Scale Power Plant” – 37th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 2020, https://doi.org/10.4229/EUPVSEC20202020-5DO.3.1

Skomedal, M.G. Deceglie, H. Haug, E.S. Marstein, «Iterative and Self-Consistent Estimation of Degradation and Soiling Loss in PV Systems – a Case Study” – 37th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 2020, https://doi.org/10.4229/EUPVSEC20202020-5DO.1.3

Å Skomedal, MB Øgaard, J Selj, H Haug, ES Marstein, «General, robust and scalable methods for string level monitoring in utility scale pv systems» – 36th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 2019

Mari B. Øgaard, Å. Skomedal and J. H. Selj, «performance evaluation of monitoring algorithms for photovoltaic systems”, 36th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 2019

G Otnes , M B. Øgaard, L T. Milde, S E. Foss, and J H. Selj, “Detailed loss analysis for wall mounted photovoltaic systems at high latitude; a comparison of multicrystalline Si- to CIGS- modules”, 36th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 2019

B.B. Aarseth, M.B. Øgaard, J. Zhu, T. Strömberg, J.A. Tsanakas, J.H. Selj, E.S. Marstein, “ Mitigating Snow on Rooftop PV Systems for Higher Energy Yield and Safer Roofs”, 35th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 2018,  https://doi.org/10.4229/35thEUPVSEC20182018-6CO.3.5

B. Øgaard, H. Haug and J H. Selj, “Dethods for quality control of monitoring data from commercial pv systems”, 35th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 2018

Rapporter

Gjennom vårt arbeid i FME senteret SuSolTech og i samarbeid med Solenergiklyngen har vi vært pådrivere for utformingen av Veikart for den norske solkraftbransjen mot 2030 

Utvalgte populærvitenskapelige publikasjoner

«Norsk klima perfekt for solenergi – likevel henger vi etter», NRK 2021. Link: https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/norsk-klima-gir-gode-forhold-for-a-utvikle-solkraft-1.15330672

«Innlegg: Gjør klart for en bølge av flytende solkraft», Dagens Næringsliv, J. Selj, 2020, link: https://www.dn.no/innlegg/teknologi/energi/solkraft/innlegg-gjor-klart-for-en-bolge-av-flytende-solkraft/2-1-812173

«Solceller lever lenger i Norge enn i varmere strøk», Dagens Næringsliv, J. Selj, E. Sveen, G. Otnes, 2020. Link: https://www.dn.no/forskningviser-at-/energi/solenergi/solceller/innlegg-solceller-lever-lenger-i-norge-enn-i-varmere-strok/2-1-902360

«Kan bruke strøm til å smelte snøen på solcellene», Dagens Næringsliv, MB Øgaard,  B L. Aarseth og  J.Selj, , 2019. Link: https://www.dn.no/teknologi/solceller/solenergi/fornybar-energi/kan-bruke-strom-til-a-smelte-snoen-pa-solcellene/2-1-535954

«Bærekraft kan gi norsk solcellefortrinn», Dagens Næringslivs teknologispalte, 2018, J. Selj og Erik Marstein. Link: https://www.dn.no/teknologi/solceller/solenergi/klima/barekraft-kan-gi-norsk-solcellefortrinn/2-1-271718

Innslag på TV, radio, film og podcast

“Forskning på flytende solenergi», Solenergiklyngens podcast, 2020, Josefine Selj. Link: http://solenergiklyngen.no/2020/03/23/podcast-fra-solenergiklyngen/

«Veikart for den norske solbransjen mot 2030», Solenergiklyngens podcast, 2021, Erik Marstein. Link: http://solenergiklyngen.no/2020/03/23/podcast-fra-solenergiklyngen/

«Abels Tårn – Forgård: Flytende sol», NRK P2, 2021, Torunn Kjeldstad. Link: https://radio.nrk.no/podkast/abels_taarn/l_ff1e239b-4022-4ea6-9e23-9b40225ea617

Innslag på NRK Nyhetsmorgen , NRK P2, 2021, Gaute Otnes. Link: https://radio.nrk.no/serie/nyhetsmorgen/sesong/202101/NPUB32001121#t=;;HH_start;;h;;MM_start;;m;;SS_start;;s