Solkraft­systemer

Solkraftsystemavdelingen utfører forskning og utvikling relatert til storskala bakkemonterte solkraftanlegg , flytende solkraftsystemer og integrerte systemer. Vi jobber i tett samarbeid med norske og internasjonale partnere for å støtte utvikling og implementering av ulike solenergiteknologier.

For å akselerere overgangen til et bærekraftig energisystem trengs en massiv omveltning av energisystemet og et bredt spekter av teknologiutvikling. Norske energiselskaper har over lengre tid og i økende grad involvert seg i flere felt relatert til solenergisystemer, alt fra storskala solkraftverk og flytende sol til bygningsintegrert solcelleanlegg (BIPV).

Våre aktiviteter ved avdelingen er delt inn i tre hovedområder. Innenfor solkraftverk fokuserer vi på hvordan vi kan oppnå kostnadseffektive anlegg ved å bruke digitale verktøy for å studere ulike aspekter som påvirker anleggets ytelse. Innen flytende solceller (FPV) utfører vi forskning relatert til utvikling av individuelle FPV-teknologier, og fokuserer spesielt på ytelse og pålitelighet både under faktiske forhold og i laboratoriet. Vi har også betydelig aktivitet knyttet til integrering av solenergi i Norden, med et spesielt fokus på bygningsintegrert solcelleanlegg og hvordan kaldere klima og snøfall påvirker kraftproduksjonen fra solcelleanlegg.

IFE er vertskap for FME-senteret SuSolTech. Senteret har vært i drift i over 10 år og vært en betydelig bidragsyter til norsk vekst innen solkraft. Se nyhetssak.