Radiofarmasøytisk grossist

Radiofarmasøytisk grossist er nasjonal grossist og detaljist for radiofarmaka. Gjennom flere tiår har vi utviklet unik kompetanse innen import, eksport, kontroll og distribusjon av radioaktive legemidler.

Radiofarmasøytisk grossist hos IFE er nasjonal grossist og detaljist for radiofarmaka. Gjennom flere tiår har vi utviklet unik kompetanse innen import, eksport, kontroll og distribusjon av radioaktive legemidler. Grossistvirksomheten forsyner norske sykehus med hele spekteret av radioaktive legemidler, og bidrar gjennom dette til at leger og pasienter får tilgang på avanserte diagnostiske undersøkelser og moderne kreftterapi.

IFE kontrollerer og distribuerer alle radiofarmaka direkte til de nukleærmedisinske avdelingene på norske sykehus. Kompetansen innen distribusjon av farlig gods og radiofarmaka brukes også i forbindelse med kliniske utprøvninger for våre samarbeidspartnere til store deler av verden. Import og distribusjon av kortlivede produkter som ikke ennå produseres på norske PET-sentre, er også en viktig oppgave.

IFE søker å være i forkant ved å gjøre nye radiofarmaka tilgjengelige på det norske markedet. Vi har avtaler med alle de ledende leverandørene av radiofarmaka i Europa, og i tett samarbeid med våre transportører bringer vi svært kortlivede radiofarmaka fra europeiske produksjonssteder til pasienter ved norske sykehus på få timer.

Radiofarmasøytisk grossist bidrar også aktivt til å bringe nye radiofarmaka til markedet gjennom distribusjon av doser til kliniske studier. Dette gjør vi i et nært samarbeid med norske og internasjonale selskaper. Kliniske studier danner grunnlaget for godkjenning av alle nye legemidler, og Radiofarmasøytisk grossist har på oppdrag fra våre kunder etablert et verdensomspennende distribusjonsnettverk for både radioaktive, kortlivede og temperaturfølsomme legemidler.

Vi tilbyr kompetanse i utforming av distribusjonsstrategier, pasientspesifikk merking, validerte distribusjonsruter og spesialtilpassede løsninger for distribusjon av slike krevende produkter.

Radiofarmasøytisk grossist har tillatelse fra norske legemiddelmyndigheter og fra Statens strålevern til å drive grossist- og detaljistvirksomhet med radiofarmaka. Vi er godkjent som kjent avsender, og for transport av farlig gods. Våre myndighetstillatelser danner grunnlaget for all vår virksomhet.

Vår viktigste oppgave i Radiofarmasøytisk grossist er å sikre at alle pasienter som har behov for radiofarmaka, får dette i rett tid, i rett dose og med riktig kvalitet og sikkerhet.