Radiofarmasøytisk FoU

Radiofarmasøytisk FoU sitt oppdrag er å bidra til teknologiutvikling og vekst i radiofarmaka-markedet, ved bl.a å bistå forskergrupper over hele verden med å oversette tidligfase-forskning til kommersielt levedyktige og investerbare produkter for å forbedre pasientbehandlingen.

IFE Radiofarmasi tilbyr utviklingstjenester som kan bringe nye, innovative radiofarmaka fra konsept til klinikk og videre til kommersialisering. Vårt tverrfaglige team har bred kompetanse til å støtte preklinisk og klinisk utvikling av nye produktkandidater. I vårt GMP-produksjonsanlegg har vi kvalifiserte tilvirkningsfasiliteter inspisert av FDA og europeiske legemiddelmyndigheter.
Vi tilbyr en logistikk-kjede som sørger for at pasientene mottar sin medisin når de skal.

IFE Radiofarmasi bidrar til teknologiutvikling og vekst i radiofarmakamarkedet ved blant annet å bistå forskergrupper over hele verden med å omsette tidligfase-forskning til kommersielt levedyktige og investerbare produkter som forbedrer pasientbehandlingen.

Vi ønsker å være en foretrukket “radiofarmasøytisk” utviklingspartner. Mange farmasøytiske selskaper har sitt utspring i akademisk forskning, og vi samarbeider derfor både med forskergrupper, oppstartselskaper og Big Pharma. Vi kan bistå akademisk partnere såvel som kommersiell pharma-partnere uansett hvor de befinner seg i utviklingsfasen. Vi har kompetanse innen radiomerking av både små og store molekyler, inkludert monoklonale antistoffer. Våre biologiske testmetoder er nyttige verktøy for å vurdere om og i hvilken grad en produktkandidat binder seg til målet og dreper kreftcellene.

Vi har prosjekter som fokuserer på automatisering av hele produksjonsprosessen, fra syntese-start via rensing og dispensering av ferdig produkt. Vi utvikler også de analysemetoder som trengs til det enkelte produkt.

Våre forskningsfasiliteter i Oslo Cancer Cluster Incubator (OCCI) er lokalisert ved siden av Radiumhospitalet og Institutt for kreftforskning. Med nærhet til klinikk og forskningsinstitusjoner, og til selskaper av ulik størrelse og utviklingsstadium i OCCI, drar vi nytte av allerede etablerte samarbeidsrelasjoner og infrastruktur.