Radiofarmasi og helse

Radioaktive legemidler brukes til å stille diagnoser såvel som til behandling av en rekke sykdommer. Det radioaktive stoffet dirigerer radioaktiviteten til organet som skal undersøkes og fordeler seg på en annen måte i sykt vev enn i friskt vev og er til stor nytte blant annet i forbindelse med PET- eller CT-skanning for å undersøke om en pasient har kreft. IFE kontrollerer og distribuerer i dag radioaktive legemidler til norske sykehus, og har rollen som «isotopapotek» i Norge. Vi har siden 2013 produsert det radioaktive legemiddelet Xofigo(R) for legemiddelselskapet Bayer, som brukes i behandlingen av kreft med spredning til skjelettet. Men vi ønsker å komme enda lenger.

IFE ivaretar også produksjon av legemidler som ikke er kommersielt tilgjengelig på markedet. Vi  utfører spesialtilpasning av produkter etter oppdragsgivers behov, samt radioaktiv merking av peptider, proteiner og andre aktuelle substanser til bruk i forskning og kliniske studier. IFE har dedikerte laboratorier for produksjon, pakking og kvalitetskontroll av radiofarmaka. Laboratoriene er klassifisert både med hensyn på renhetsklasser i henhold til internasjonale GMP-regler (Good Manufacturing Practice) og i henhold til strålevernslovgivning. Fra produksjonslokalene våre distribueres også alle radioaktive legemidler til det norske markedet.

Komplett infrastruktur for marked i sterk vekst


Helseindustrien bidro i 2017 med 23,6 milliarder (Menonrapporten 2018) i eksportinntekter for Norge. Markedet for radiofarmaka er i sterk vekst, og denne veksten forventes å fortsette også i de kommende årene, drevet av både demografiske faktorer og større muligheter for og fokus på bedre diagnostikk og mer persontilpasset medisin. Flere multinasjonale selskaper innen onkologi øker nå satsingen på utvikling av nye radiofarmaka.

På grunn av erfaringen med utvikling og produksjon av Xofigo® har IFE etablert seg som en solid kontraktsprodusent av radiofarmaka på globalt nivå. IFE har ambisjoner om å bli internasjonalt ledende innen forskning, utvikling, produksjon og distribusjon av radiofarmaka. Dette kan vi klare fordi vi besitter omfattende kompetanse og en komplett infrastruktur for utvikling av slike legemidler hele veien fra tidlig konseptfase til og med produksjon og kommersialisering. Slik kan vi bidra til å sikre at pasientene får sin medisin i riktig dose, i riktig kvalitet og til rett tid. Produksjonslokalene på Kjeller er inspisert og godkjent av både amerikanske, europeiske, kinesiske og en rekke andre lands legemiddelmyndigheter.

Både utenlandske aktører og flere norske selskaper viser til betydelige, udekkede behov for å kunne gjennomføre utvikling og lansering av nye radiofarmaka. Som alternativ til at disse selskapene bygger kompetanse og infrastruktur i andre land i Europa, Nord-Amerika eller Asia, ønsker vi å tilby produksjonsmuligheter på Kjeller. IFE vil tilby produksjonslokaler, både for  gjennomføring av kliniske studier i utviklingsperioden og kommersiell produksjon når produktene er godkjent og skal lanseres på markedet.

På denne måten kan vi beholde unik kompetanse og produksjonsmuligheter i Norge, og på Kjeller, noe som vil styrke både den norske legemiddelindustrien og en rekke forskningsmiljøer ved norske sykehus. Vi har langsiktig perpektiv på videre utvikling av kompetansebredrifter og partnerskap med fokus på legemiddelutvikling og –produksjon.

Viktige partnerskap


Forskningsreaktoren på Kjeller og 70 års erfaring fra nukleær forskning er en enorm ressurs. Vi samarbeider med Kreftforskningsinstituttet ved Radiumhospitalet, der vi bruker reaktoren til å produsere radionuklider. Disse kan brukes til å lage nye typer medisiner som kan fjerne små svulster, og samtidig spare de friske cellene. Dette kan gi mer presis og skånsom kreftbehandling og øke livskvaliteten til de mange som årlig rammes av kreft.

Vi er i tillegg en viktig partner i Oslo Cancer Cluster. Der bidrar vi til å bringe legemidler inn i klinisk utprøving. En klinisk utprøving gjennomføres for å finne ut hvordan et legemiddel virker, hvilke bivirkninger det har, og hvordan det omsettes i kroppen. Det kan være nybrottsarbeid som vil være helt avgjørende for å redde eller forlenge liv.

Med IFEs spisskompetanse innen radiofarmasi og samarbeid med en rekke aktører som Diatec Monoclonals, Catapult Life Science, Norsk Medisinsk Syklotronsenter, Nordic Nanovector, Prediktor Instruments og Mektron skal vi utvikle bedre og mer automatiske produksjonsprosesser.

Norge har unike fortrinn ved at vi har høy kompetanse, vi har infrastruktur, vi har sikker produksjon – man kan være trygg på medisinene vi leverer. IFE tenker stort og ambisiøst: Vi vil være med å utvikle flere ben å stå på for energinasjonen Norge, og helse er ett av dem.

Andre bidrag på helsefeltet

Norge har en rekke fortrinn innenfor helseindustrien som kan utnyttes enda mer. IFEs forskningskompetanse innen energi er ett av disse fortrinnene. Kompetansen vår på strømning og petroleumsteknologi kan anvendes innen helse, og spesielt persontilpasset bruk av legemidler. Beregningene i komplekse rørsystemer for oljeindustrien legger for eksempel grunnlaget for anvendelse inn mot menneskekroppen og blodomløpet.