Miljøsikkerhet og strålevern

Avdeling Miljøsikkerhet og strålevern er en fagavdeling som har et linjeuavhengig ansvar for viktige instituttfunksjoner i forbindelse med myndighetenes krav til internkontroll, spesielt opp mot Radiofarmasi. Avdeling miljøsikkerhet og strålevern har bred kompetanse i strålevern, radioøkologi og radioaktivt avfall.

Avdelingen har meget velutstyrte og moderne laboratorier for analyse og måling av radioaktive stoffer og driver også forsknings- og oppdragsvirksomhet på de fagfelt der den har kompetanse.

Avdelingen tilbyr tjenester for industri, helsevesen, forskningsinstitusjoner og myndigheter. Tjenestene omfatter bl.a laboratorietjenester og kurs i strålevern.

Avdelingen deltar også i nasjonale og internasjonale prosjekter på områder der den har kompetanse.

Avdeling for miljøsikkerhet og strålevern tilbyr en rekke tjenester, blant annet: