Fornybar energi

Vår material- og fysikkforskning har gitt resultater og ført til at IFE har fått ett av de fremste miljøene i Norge for produksjon, lagring og smarte anvendelse av fornybar energi. Det gjelder optimalisering av solceller, forskning på hydrogen i egne laboratorier og unike systemer for lagring og bruk av energi i bygg og i industrien.  

Med vår erfaring og verdensledende kompetanse på lagre hydrogen har vi utviklet et nytt stoff for å lede elektrisitet trygt i batterier. Dette reduserer brannfaren i batterier til en brøkdel, og er noe batteriforskere i Japan, USA og i EU jobber iherdig for å oppnå. Gjennombruddet ved IFE vil føre til at du i fremtiden kan lade mobiltelefonen trygt om natten.  

En annen ny IFE-utviklet teknologi kan tre- til femdoble ladekapasiteten til batterier. Dette er batteriene som brukes i elbiler, mobiltelefoner, nettbrett, bærbare PCer og det meste annet vi omgir oss med i hverdagen. Disse batteriene vil med de nye materialene IFE forsker frem kunne gi langt bedre kapasitet enn dagens batterier.  

Store utfordringer krever felles løsninger  

Store utfordringer og kompliserte oppgaver løser vi sjelden alene. I kampen mot menneskeskapte klimaendringer er vi avhengig av å samarbeide internasjonalt, fordi utslippene er globale.   

IFE bygger i vårt arbeid bro mellom forskerne, industrien og utdanningsinstitusjonene. Vi har et nært og godt samarbeid med industrielle partnere som ønsker å kutte klimagassutslipp i sin produksjon gjennom for eksempel karbonfangst og –lagring (CCS).  

Transportsektoren er en av de sektorene hvor det må kuttes mest i CO2-utslipp for å oppfylle Norges del av Paris-avtalen, det samme gjelder internasjonalt. Hos IFE skreddersyr vi derfor løsninger fra sektor til sektor. Vi leder an i et større forskningsprosjekt når vi tar mål av oss å gjøre langtransporten utslippsfri, elbiler som er fri for rekkeviddeangst og transport til sjøs, på bane og vei utslippsfrie. 

Avdelinger

Hydrogenteknologi

Batteriteknologi
Fornybare energisystemer
Miljøvennlige industriprosesser
Solenergi
Vindenergi
Solkraftsystemer