Fornybar energi

Vår material- og fysikkforskning har gitt resultater og ført til at IFE har fått ett av de fremste miljøene i Norge for produksjon, modellering, lagring og smart anvendelse av fornybar energi. 

Forskningsområder

Solenergi
Vindenergi
Hydrogenteknologi

Batteriteknologi
Energisystemanalyse
Miljøvennlige industriprosesser