Digitale systemer

Sektoren forsker på komplekse og samfunnskritiske områder knyttet til digitalisering, med spesiell vekt på digital transformasjon av organisasjoner.

Digitale systemer omsetter for ca. 150 millioner kroner og har omtrent 100 ansatte.

IFE er vertskap for Haldenprosjektet for OECD/NEA og 52 prosent av sektorens omsetning kommer fra disse prosjektene. Sektoren håndterer alle prosjekter som involverer interaksjon mellom mennesker, teknologi og organisasjon, og sikkerhet i kompleks prosessindustri. I tillegg har vi internasjonale og nasjonale oppdragsinntekter. Sektoren arbeider strategisk med å øke andelen av forskningsprosjekter (EU, Forskningsrådet, etc.) i projektporteføljen. I tillegg jobber sektoren for at vår kompetanse på områder som intelligente systemer, maskinlæring, visualisering og stordata, tilegnet gjennom Haldenprosjektet, skal  anvendes innenfor andre områder enn kjernekraft.

Markedsutsikter

Sektor Digitale systemer designer effektive kontrollrom for en rekke ulike oppdragsgivere, blant annet for kjernekraftverk, jernbane og fjernstyrte flytårn. Et eksempel er at vi designer kontrollrom for The European Spallation Source (ESS) i Lund, Sverige – en av verdens største vitenskapelige og teknologiske infrastrukturer som er under bygging. Det utvikles programvare, for eksempel VR-programvare til design av kontrollrom og programvare som anvendes til sikker nedbygging av kjernekraftverk i flere land. Vi bistår virksomheter med risiko, sikkerhet og sikringsbehov. Maskinlæring og stordata brukes til å assistere selskaper når det gjelder tilstandsovervåking, vedlikehold, automatisering og brukerovervåkning. Vi bistår oppdragsgivere med organisasjonsdesign, slik at de effektivt kan implementere digital teknologi og analyser som støtte i krevende beslutninger.

Sektoren har over mange år hatt omtrent halvparten av omsetningen fra Haldenprosjektet. Det har gjort oss i stand til å utvikle relevant – og til dels unik – kompetanse til å hjelpe organisasjoner med deres digitale omstilling. Dette er en av våre styrker. Men disse faste inntektene har gjort oss mindre avhengige av å skrive forskningssøknader over en lengre tid. I tillegg er Haldenprosjektets publikasjoner i form av rapporter som er forbeholdt medlemsorganisasjonene. Dette betyr at vi, tross omfanget av vår forskning,  har hatt mindre erfaring i å skrive forskningssøknader. Vår forskning har vært mindre synlig enn for andre sammenlignbare forskningsinstitutter.

Sektoren legger nå ned en betydelig innsats i å skrive søknader for å øke andelen midler fra EU og Forskningsrådet, og å øke publikasjonstallet. Vi ser at vi har et godt utgangspunkt for å lykkes, fordi vår forskning gjennom mange år er svært relevant for digital omstilling av virksomheter. Dette gjelder både i privat og offentlig sektor. Etterspørselen øker stadig. Vår unike kompetanse innen noen deler av digitaliseringen, for eksempel menneskesentrert organisasjonsdesign, IT-risiko og sikring, utforming av kontrollrom og alarmsystemer, automatisering og maskinlæring, gjør at vi står langt sterkere på dette området enn andre forskningsinstitutter. Vi har også lang erfaring fra komplekse prosesser innen nukleær virksomhet med svært høye krav til sikkerhet, og dette er et fortrinn når vi møter nye oppdragsgivere i industrien.