By Graham Lewis – Geilo, CC BY 2.0,

The Geilo School 2019: Evolving Soft Matter: Shape, Dynamics and Functionality

Geilo-skolen har vært arrangert hvert annet år siden 1971. Dette er nummer 25 i rekken.

Foto: Graham Lewis – Geilo, CC BY 2.0

Formålet med Geilo-skolen er å samle forskere med ulike interesser og bakgrunn innen felt som vitenskapsfag, komplekse materialer, biologisk fysikk, mekanikk eller kjemiteknikk.

See English version for information.