Dag 1 Solenergidagen

Dag 2 Vi går i dybden på et tema

Følg med http://kunnskapsbyen.no/aktiviteter/solenergidagene-19-20-september-2019/