Foto: Shutterstock

Repetisjonskurs for strålevernkoordinator

Dette er repetisjon av tema aktuelle for strålevernkoordinatorer som tidligere har gått 3 dagers kurs.

Kontakt: stralevernkurs(a)ife.no