Radiofarmasøytisk FoU

Sektor Radiofarmasøytisk FoU sitt oppdrag er å bidra til teknologiutvikling og vekst i radiofarmaka-markedet, ved bl.a å bistå forskergrupper over hele verden med å oversette tidligfase-forskning til kommersielt levedyktige og investerbare produkter for å forbedre pasientbehandlingen.

Radiofarmasi og helse icon

Radiofarmasi og helse

IFE Radiofarmasi tilbyr utviklingstjenester som kan bringe nye, innovative radiofarmaka fra konsept til klinikk og videre til kommersialisering. Vårt tverrfaglige team har bred kompetanse til å støtte preklinisk og klinisk utvikling av nye produktkandidater. I vårt GMP-produksjonsanlegg har vi kvalifiserte tilvirkningsfasiliteter inspisert av FDA og europeiske legemiddelmyndigheter.
Vi tilbyr en logistikk-kjede som sørger for at pasientene mottar sin medisin når de skal.

IFE Radiofarmasi bidrar til teknologiutvikling og vekst i radiofarmakamarkedet ved blant annet å bistå forskergrupper over hele verden med å omsette tidligfase-forskning til kommersielt levedyktige og investerbare produkter som forbedrer pasientbehandlingen.

Vi ønsker å være en foretrukket “radiofarmasøytisk” utviklingspartner. Mange farmasøytiske selskaper har sitt utspring i akademisk forskning, og vi samarbeider derfor både med forskergrupper, oppstartselskaper og Big Pharma. Vi kan bistå akademisk partnere såvel som kommersiell pharma-partnere uansett hvor de befinner seg i utviklingsfasen. Vi har kompetanse innen radiomerking av både små og store molekyler, inkludert monoklonale antistoffer. Våre biologiske testmetoder er nyttige verktøy for å vurdere om og i hvilken grad en produktkandidat binder seg til målet og dreper kreftcellene.

Vi har prosjekter som fokuserer på automatisering av hele produksjonsprosessen, fra syntese-start via rensing og dispensering av ferdig produkt. Vi utvikler også de analysemetoder som trengs til det enkelte produkt.

Våre forskningsfasiliteter i Oslo Cancer Cluster Incubator (OCCI) er lokalisert ved siden av Radiumhospitalet og Institutt for kreftforskning. Med nærhet til klinikk og forskningsinstitusjoner, og til selskaper av ulik størrelse og utviklingsstadium i OCCI, drar vi nytte av allerede etablerte samarbeidsrelasjoner og infrastruktur.

Kontakt

911 56 690