Nukleær materialteknologi, elektronstrålesveising og verksteder

Avdeling Nukleær materialteknologi, elektronstrålesveising og verksteder (NEW) har sitt arbeidsområde innen spesialsveising og maskinering, produksjon og utvikling av instrumentering, og utfører FoU-prosjekter for å kartlegge og forbedre bruksegenskapene til reaktorbrensel.

Avd. NEW består av tre deler: Elektronstrålesveis og Nukleær materialteknologi på Kjeller og Instrumentverkstedet i Halden. I over 45 år har virksomheten utført tjenester for både interne og eksterne kunder, blant annet for petroleumssektoren. Avdelingen har lang erfaring med fremstilling av avanserte testrigger, eksperimentalutstyr og brenselspinner.

Virksomheten omfatter i hovedsak:

  • Maskinering av rigger, høytrykkflaskekomponenter, reaktorkomponenter til reaktoren i Halden (HBWR) og reaktoren på Kjeller (JEEP II), ulike typer forsøksutstyr og trykkpåkjente tanker.
  • Elektronstrålesveising av sensorer og annet utstyr for petroleumssektoren, forsvar, fly og romfart.
  • TIG- og lasersveising av rigger, flasker og tanker.
  • Fremstilling av måleinstrumenter og eksperimentalutstyr for bruk i reaktorene og til industrien.
  • Service på utstyr og vedlikehold av mekanisk og hydraulisk utstyr.
  • Fabrikasjon av pellets til reaktorene på Kjeller og i Halden
  • Produksjon av både standard og eksperimentelle brenselsstaver.
  • Ombygging og instrumentering av brukt kommersielt brensel.
  • Etterbestrålings undersøkelse og karakterisering av brenselsstaver.
  • Dreiing, fresing og sveising av bestrålte metaller for fremstilling av prøver for f.eks. korrosjon- eller mekanisk undersøkelse.

Avd. NEW revideres flere ganger årlig av eksterne kunder, i tillegg gjennomføres jevnlig interne revisjoner. Gjennom dialog og samarbeid gjennomfører avdelingen prosjekter til god kvalitet til rett tid og pris.

Elektronstrålesveising

Kontakt

416 68 722

Relaterte artikler