Nøytron materialkarakterisering

På IFE har vi den eneste forskningsreaktoren (JEEP II) som tilbyr nøytronstråling i Nord-Europa. Vi har etablert den nasjonale forskningsinfrastrukturen NcNeutron som tilbyr en rekke verktøy for avanserte materialundersøkelser. Vårt mål er å finne svar som bidrar til å løse miljøutfordringen, tilgangen til energi og helseutfordringer i verden, i det som er Norges «største mikroskop».

I Norge har vi jobbet med nøytronforskning i mange ti-år. Anleggene tilknyttet JEEP II reaktoren på Kjeller ble i 2016 anerkjent som nasjonal forskningsinfrastruktur for nøytronforskning gjennom etableringen av forskningssenteret NcNeutron, og er internasjonalt anerkjent for solid kompetanse og en rekke banebrytende resultater. NcNeutron er etablert i partnerskap med flere norske institusjoner; Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, SINTEF og NTNU.

IFE har gjennom denne forskningen tilegnet seg kunnskap som har gjort oss spesielt ledende på forskning innen avanserte materialer som hydrogen, batterier og magneter. Dette gjør oss spesielt egnet til å samarbeid med noen av de fremste forskningsmiljøene i verden.

«Verdens største mikroskop»

En av de største investeringene i Europa innen forskning skjer akkurat nå med byggingen av European Spallation Source (ESS), «Nøytronkanonen i Sverige». Denne bygges i Lund og vil være revolusjonerende for utvikling og forståelse av nye materialer.

Anlegget koster minst 20 milliarder kroner, hvorav Norge har forpliktet seg til å finansiere minst 500 millioner kroner. Anlegget i Lund vil bli «verdens største mikroskop». Når det står ferdig vil vi blant annet kunne få mye bedre bilder av proteinene rundt virus som forårsaker alvorlig sykdommer hos mennesker, noe som er avgjørende for å utvikle målrettet behandling.

JEEP II reaktoren er helt sentral for norsk framtidig bruk av ESS for kompetansebygging, men vil også kunne bli svært sentral for norske og utenlandske aktører som vil teste sine prosjekter i «småskala» før de prøver seg i den mye større og mer kostbare forskningslaben i Lund. Dette vil kunne gi bedre utnyttelse av anlegget i Sverige, og forbedre kvaliteten på de endelige resultatene.

Interessen for nøytronforskningen vi gjennomfører hos IFE er stor, det ser vi blant samarbeidspartnere våre fra akademia og privat næringsliv her hjemme, i Sverige, Danmark, Italia og Tyskland. Japan og Australia, USA, Canada og Brasil for å nevne noen.

Kontakt

974 08 844

Relaterte artikler